موضوعات = تمرکز محتوایی بر مباحث فرهنگی و اجتماعی معطوف به حوزه دین؛
تحلیل مردم شناسانه پیاده روی اربعین با استفاده از نظریه آیین‌های گذار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1403

10.22081/jiss.2024.67437.2034

زهرا ماهر


بررسی نقش استعاره‌ها و اسطوره‌ها در شکل‌گیری مسائل و چالش‌های بینشیِ مبلغین دینی و راهبردهای مواجهه آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1403

10.22081/jiss.2024.66130.1997

سید محمدحسین هاشمیان؛ سیدصابر رضایی


بازنگری در خلأهای بینشی اجتماعی زمینه‌ساز گرایش به مدعیان دروغین مهدویت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22081/jiss.2024.68008.2052

مصطفی رضایی؛ علی جامه داران


برساخت معنایی مناسک پیاده روی اربعین (ارائه یک نظریه مبنایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1403

10.22081/jiss.2023.67656.2040

بتول رستمی؛ یارمحمد قاسمی؛ خدیجه ذوالقدر


الگوی حل منازعات قومی از منظر قرآن کریم

دوره 12، شماره1(پیاپی44)، فروردین 1403، صفحه 130-159

10.22081/jiss.2024.65946.2010

محمدنسیم جعفری؛ حسن خیری؛ محسن قنبری نیک


شکل‌گیری جوامع بشری براساس اصل استخدام و حل تعارضات آن از دیدگاه علامه طباطبائی ره

دوره 11، شماره3(پیاپی43)، دی 1402، صفحه 117-144

10.22081/jiss.2024.67824.2043

جواد غلامرضائی؛ رضا اکبریان؛ سیده زینب سلطانی


عدالت اجتماعی مبتنی بر عقلانیت عملی از دیدگاه علامه طباطبایی ره

دوره 11، شماره2(پیاپی42)، مهر 1402، صفحه 30-59

10.22081/jiss.2023.66483.2008

مریم براتی؛ رضاعلی نوروزی؛ مجتبی سپاهی


رویکرد اسلامی به تناسب جنسیتی در مشاغل

دوره 11، شماره2(پیاپی42)، مهر 1402، صفحه 87-121

10.22081/jiss.2023.65758.1987

محمد مهدی نادری قمی


مؤلفه‌های کنش‌های اجتماعی اسلامی‌ و مقایسه سبک‌های هویت براساس آن

دوره 10، شماره4 (پیاپی40)، فروردین 1402، صفحه 34-68

10.22081/jiss.2023.65058.1964

سید میر صالح حسینی جبلی؛ نجیب الله نوری


ارزیابی بنیادین رویکرد بدن‌مند به دین با تأکید بر آرای برایان ترنر

دوره 10، شماره4 (پیاپی40)، فروردین 1402، صفحه 158-188

10.22081/jiss.2023.64625.1944

مریم منصوری؛ حمید پارسانیا؛ مهدی سلطانی


آسیب‌‌شناسی «پوشش بانوان مبلغ دینی» با رویکرد اخلاق تبلیغ دین

دوره 10، شماره4 (پیاپی40)، فروردین 1402، صفحه 189-223

10.22081/jiss.2023.64390.1936

فاطمه مرضیه حسینی کاشانی؛ حسن بوسلیکی