موضوعات = تمرکز محتوایی بر مباحث فرهنگی و اجتماعی معطوف به حوزه دین؛
تعداد مقالات: 36
2. بررسی راهکارهای اجتماعی نیل به فرهنگ مطلوب از منظر قرآن

دوره 9، شماره4(پیاپی36)، فروردین 1401، صفحه 123-152

10.22081/jiss.2022.62741.1878

حسین علوی مهر؛ محمد حسن ایراندوست؛ خاتونجان محمدی


3. نقش حکومت در ایجاد بسترهای جامعه‌پذیری سیاسی از منظر نهج‌البلاغه

دوره 9، شماره4(پیاپی36)، فروردین 1401، صفحه 153-183

10.22081/jiss.2021.53162.1845

محمدکاظم کریمی؛ محمدحسین پوریانی؛ حسن خیری


5. رویکردی الهیاتی به نسبت دین و فرهنگ

دوره 9، شماره3(پیاپی35)، دی 1400، صفحه 7-44

10.22081/jiss.2022.61005.1815

سید حسین شرف الدین


6. سازوکار تغییر اجتماعی از دیدگاه قرآن با تکیه بر سیر نزول

دوره 9، شماره3(پیاپی35)، دی 1400، صفحه 45-82

10.22081/jiss.2022.56976.1623

محمد حسن اخلاقی؛ محسن الویری


7. نقش تعیّن اجتماعی در تفسیر

دوره 9، شماره3(پیاپی35)، دی 1400، صفحه 108-137

10.22081/jiss.2022.59597.1740

علی ظفر محبی؛ حسن خیری


8. بررسی نظام خانواده مبتنی بر نظریه استخلاف شهید صدر

دوره 9، شماره3(پیاپی35)، دی 1400، صفحه 173-205

10.22081/jiss.2020.58682.1691

محمد رفیق؛ فاضل حسامی؛ حسن خیری؛ سید منذر حکیم


11. نقش راهبردی اقتدار فرهنگی در امتداد حیات ‌اجتماعی شیعیان (با تأکید بر مؤلفه‌های امامان معصوم علیهم السلام)

دوره 9، شماره 2(پیاپی34)، مهر 1400، صفحه 34-66

10.22081/jiss.2021.60025.1762

محمودرضا محمددوست؛ محمد اصغریان دستنایی؛ عیسی مولوی وردنجانی


13. بسترها و پیامدهای فرهنگی پیدایشِ «داعشِ خشونت‌گرا»

دوره 9، شماره 2(پیاپی34)، مهر 1400، صفحه 95-122

10.22081/jiss.2021.60224.1773

حمید رضا محمدی؛ مهدی مزینانی


14. تحلیل روش‌های فرعون در «مدیریت ذهن» قوم خویش در قرآن کریم

دوره 9، شماره 2(پیاپی34)، مهر 1400، صفحه 123-152

10.22081/jiss.2021.60039.1763

بی بی حکیمه حسینی دولت آباد؛ اکرم عرب طاط


15. بازبینی رابطه دینداری و نامداراگری (مورد مطالعه: شهر کاشان)

دوره 9، شماره 2(پیاپی34)، مهر 1400، صفحه 153-188

10.22081/jiss.2021.60072.1765

محمد امین پاک زمان قمی؛ محسن نیازی


16. تحلیل جامعه‌شناختی ادوار علوم حدیث شیعه

دوره 9، شماره 1(پیاپی 33)، تیر 1400، صفحه 7-40

10.22081/jiss.2021.59368.1727

قاسم ابراهیمی پور


18. الگوی سرمایه‌اجتماعی در کنشگری امام موسی صدر

دوره 9، شماره 1(پیاپی 33)، تیر 1400، صفحه 95-124

10.22081/jiss.2021.60918.1810

محمد علینی (نویسنده مسئول)؛ الله کرم کرمی پور؛ محسن کمالیان؛ وحید سهرابی فر


19. نگرشی به کار کرد های دین در مدیریت خانواده در مقایسه با رویکرد فمنیسم از منظر قرآن

دوره 9، شماره 1(پیاپی 33)، تیر 1400، صفحه 178-206

10.22081/jiss.2021.59905.1750

راضیه حسینی؛ علی اصغر تجری (نویسنده مسئول)؛ سیدحسن عابدیان


20. آسیب‌های اجتماعی برآیند شکاف مسجد و جامعه

دوره 8، شماره 4(پیاپی32)، فروردین 1400، صفحه 6-26

10.22081/jiss.2021.60577.1788

داود رحیمی سجاسی


21. نقش مساجد در پیشگیری از کاهش جمعیت

دوره 8، شماره 4(پیاپی32)، فروردین 1400، صفحه 89-118

10.22081/jiss.2021.59555.1734

سید میر صالح حسینی جبلی


22. مسجد و پیشگیری از طلاق و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن

دوره 8، شماره 4(پیاپی32)، فروردین 1400، صفحه 119-147

10.22081/jiss.2021.60274.1776

فاضل حسامی؛ منصوره غلامی


23. کارویژه‌های مسجد برای سالم‌سازی محیط پیرامون

دوره 8، شماره 4(پیاپی32)، فروردین 1400، صفحه 185-207

10.22081/jiss.2021.60900.1808

سید حامد شریعتمداری


24. تأملاتی معرفت‌شناختی در باب عدالت فرهنگی

دوره 8، شماره 3(پیاپی31)، دی 1399، صفحه 7-35

10.22081/jiss.2021.58888.1701

احمد اولیایی؛ احمد واعظی


25. الگوی مبانی علم‌شناسی در علوم انسانی با معرفت‌بخشی از قرآن کریم

دوره 8، شماره 3(پیاپی31)، دی 1399، صفحه 36-68

10.22081/jiss.2021.59080.1713

هادی حاجی حسن دنیادیده؛ محمد رضا شاه آبادی؛ زهرا طالب