موضوعات = تمرکز محتوایی بر مباحث فرهنگی و اجتماعی معطوف به حوزه دین؛
مؤلفه‌های کنش‌های اجتماعی اسلامی‌ و مقایسه سبک‌های هویت براساس آن

دوره 10، شماره4 (پیاپی40)، فروردین 1402، صفحه 34-68

10.22081/jiss.2023.65058.1964

سید میر صالح حسینی جبلی؛ نجیب الله نوری


ارزیابی بنیادین رویکرد بدن‌مند به دین با تأکید بر آرای برایان ترنر

دوره 10، شماره4 (پیاپی40)، فروردین 1402، صفحه 158-188

10.22081/jiss.2023.64625.1944

مریم منصوری؛ حمید پارسانیا؛ مهدی سلطانی


آسیب‌‌شناسی «پوشش بانوان مبلغ دینی» با رویکرد اخلاق تبلیغ دین

دوره 10، شماره4 (پیاپی40)، فروردین 1402، صفحه 189-223

10.22081/jiss.2023.64390.1936

فاطمه مرضیه حسینی کاشانی؛ حسن بوسلیکی


طبقات اجتماعی از دیدگاه قرآن کریم و شیوه‌های مواجهه با آنان

دوره 10، شماره3(پیاپی39)، دی 1401، صفحه 100-130

10.22081/jiss.2022.64256.1932

محسن قنبری نیک؛ ابراهیم عبدالله


نقش خانه در گسترش روابط اجتماعی اسلامی در الگوهای معاصر معماری براساس سه‌گانهٔ سورهٔ مبارکه نور

دوره 10، شماره3(پیاپی39)، دی 1401، صفحه 197-229

10.22081/jiss.2022.63370.1903

مصطفی صیرفیان پور؛ احمد امین پور؛ ابوذر صالحی؛ مسعود ناری قمی


رویکردی نظری به مسئله رابطۀ دین و تمدن

دوره 10، شماره2(پیاپی38)، مهر 1401، صفحه 62-89

10.22081/jiss.2022.63276.1901

سید رضا مهدی نژاد


نگرشی بر کارکرد دین در آداب اجتماعی آپارتمان‌نشینی از منظر قرآن و روایات

دوره 10، شماره2(پیاپی38)، مهر 1401، صفحه 193-224

10.22081/jiss.2022.63086.1894

راضیه حسینی؛ علی اصغر تجری؛ سیدحسن عابدیان


خوانشی از عزاداری حسینی ع، به‌‌‌مثابۀ یک سبک‌‌زندگی

دوره 10، شماره1(پیاپی37)، تیر 1401، صفحه 36-67

10.22081/jiss.2022.61573.1834

جواد مویزچی؛ دکتر سید خدایار مرتضوی


فلسفه‌های حجاب و عدالت جنسیتی

دوره 10، شماره1(پیاپی37)، تیر 1401، صفحه 121-149

10.22081/jiss.2022.61726.1844

مهدی شجریان


واکاوی نقش دین در سلامت اجتماعی‌ـ ‌روانی در مواجهه با پاندمی کووید-19

دوره 10، شماره1(پیاپی37)، تیر 1401، صفحه 150-180

10.22081/jiss.2022.63040.1889

غلامرضا تاج بخش؛ جواد مداحی؛ حسین ابراهیم زاده یاسمین؛ رضا رمضانی


بررسی پایبندی دینی و گرایش به رفتارهای پرخطر (مورد مطالعه: نوجوانان و جوانان شهر کاشان)

دوره 10، شماره1(پیاپی37)، تیر 1401، صفحه 181-207

10.22081/jiss.2022.61453.1827

محمد سلیمان نژاد؛ محسن نیازی؛ طاهره سلیمان نژاد


بررسی راهکارهای اجتماعی نیل به فرهنگ مطلوب از منظر قرآن

دوره 9، شماره4(پیاپی36)، فروردین 1401، صفحه 123-152

10.22081/jiss.2022.62741.1878

حسین علوی مهر؛ محمد حسن ایراندوست؛ خاتونجان محمدی


نقش حکومت در ایجاد بسترهای جامعه‌پذیری سیاسی از منظر نهج‌البلاغه

دوره 9، شماره4(پیاپی36)، فروردین 1401، صفحه 153-183

10.22081/jiss.2021.53162.1845

محمدکاظم کریمی؛ محمدحسین پوریانی؛ حسن خیری


رویکردی الهیاتی به نسبت دین و فرهنگ

دوره 9، شماره3(پیاپی35)، دی 1400، صفحه 7-44

10.22081/jiss.2022.61005.1815

سید حسین شرف الدین


سازوکار تغییر اجتماعی از دیدگاه قرآن با تکیه بر سیر نزول

دوره 9، شماره3(پیاپی35)، دی 1400، صفحه 45-82

10.22081/jiss.2022.56976.1623

محمد حسن اخلاقی؛ محسن الویری