لوح تقدیر نشریه اسلام و مطالعات اجتماعی

لوح تقدیر نشریه اسلام و مطالعات اجتماعی

کسب رتبه نشریه برتر به مناسبت نکوداشت هفته پژوهش پژوهشگاه در سال 1399