درباره نشریه

 عنوان نشریه

اسلام و مطالعات اجتماعی

 صاحب امتیاز

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)

شاپای الکترونیکی

شاپای چاپی

2345-5586

2676-7783

 زبان نشریه

فارسی (عنوان، چکیده، کلیدواژه‌ها، منابع و مشخصات نویسندگان به زبان انگلیسی نیز درج می شود)

 نظم انتشار

فصلنامه

 کشور – شهر محل انتشار نشریه

ایران - قم

 سال آغاز انتشار نشریه

1393

 وضعیت دسترسی آزاد به نشریه

و نوع مجوز انتشار

 با توجه به اینکه تمامی مقالات این فصلنامه به صورت آزاد قابل استفاده هستند استفاده از محتویات مقالات با رعایت ضوابط Creative Commons و ذکر منبع به این فصلنامه مجاز می‌باشد.

 

CC- BY-NC

 

 

 

Creative Commons License

 

 

کپی رایت

 نویسندگان دارندۀ حق‌مؤلف مقالۀ خود بدون محدودیت هستند. نویسنده کنترل کاملی بر اثر علمی خود دارد (به عنوان مثال، حق استفاده مجدد، توزیع، انتشار مجدد و غیره را حفظ می‌کند)

تبعیت از قوانین cope

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار COPE می باشد و از آیین نامه
اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

هزینه انتشار مقاله

 

هزینه داوری: یک میلیون ریال 

 

هزینه انتشار(در صورت پذیرش نهایی): سه میلیون ریال

 

نوع داوری

دوسو ناشناس

 قالب مقالات

 PDF

  الگوی استناددهی

 APA

 رتبه علمی

فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی به استناد مصوبه ۱۳۴ شورای عالی حوزه‌های علمیه در جلسه مورخ 03/05/۱۳۹۴ حائز رتبه علمی ـ پژوهشی گردید.

 نرم افزار  مشابهت یابی و سرقت علمی

در صورتی که مقاله در سامانه همانندجو بیش از  10 درصد مشابهت داشته باشد از فرایند داوری خارج خواهد شد.

نرم افزار  مشابهت یابی: سمیم نور