درباره نشریه

 عنوان نشریه

اسلام و مطالعات اجتماعی

 صاحب امتیاز

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)

شاپای الکترونیکی

شاپای چاپی

2345-5586

2676-7783

 زبان نشریه

فارسی (عنوان، چکیده، کلیدواژه‌ها، منابع و مشخصات نویسندگان به زبان انگلیسی نیز درج می شود)

 نظم انتشار

فصلنامه

 کشور – شهر محل انتشار نشریه

ایران - قم

 سال آغاز انتشار نشریه

1393

 وضعیت دسترسی آزاد به نشریه

 با توجه به اینکه تمامی مقالات این فصلنامه به صورت آزاد قابل استفاده هستند استفاده از محتویات مقالات با رعایت ضوابط Creative Commons و ذکر منبع به این فصلنامه مجاز می‌باشد.

 

CC- BY-NC

 

 

 

Creative Commons License

 

 

هزینه انتشار مقاله

 

هزینه داوری: یک میلیون ریال 

 

هزینه انتشار(در صورت پذیرش نهایی): سه میلیون ریال

 

نوع داوری

دوسو ناشناس

 قالب مقالات

 PDF

  الگوی استناددهی

 APA

 رتبه علمی

فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی به استناد مصوبه ۱۳۴ شورای عالی حوزه‌های علمیه در جلسه مورخ 03/05/۱۳۹۴ حائز رتبه علمی ـ پژوهشی گردید.

 نرم افزار  مشابهت یابی و سرقت علمی

در صورتی که مقاله در سامانه همانندجو بیش از  10 درصد مشابهت داشته باشد از فرایند داوری خارج خواهد شد.

نرم افزار  مشابهت یابی: سمیم نور