موضوعات = بازخوانی و نقد نظریات حوزه علوم اجتماعی؛
تعداد مقالات: 6
1. بازخوانی انتقادی منطق تکوینی علم اجتماعی دورکیم از منظر حکمت متعالیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1400

10.22081/jiss.2021.61131.1819

صادق مشکاتی؛ مهدی سلطانی


2. مسئله «دیگری» در جامعه‌شناسی پدیدارشناختی و حکمت متعالیه

دوره 9، شماره 1(پیاپی 33)، تابستان 1400، صفحه 67-94

10.22081/jiss.2021.58740.1694

حمید پارسانیا؛ سیدسعید طوطیان (نویسنده مسئول)


3. بازخوانی نظریه فرهنگ ناسرکوبگر مارکوزه از منظر حکمت صدرایی

دوره 9، شماره 1(پیاپی 33)، تابستان 1400، صفحه 125-149

10.22081/jiss.2021.59114.1715

محمد رایجی (نویسنده مسئول)؛ مهدی سلطانی


5. بررسی اقتدار در آموزش‌‌های اخلاقی نهج‌البلاغه

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، پاییز 1399، صفحه 35-64

10.22081/jiss.2020.58364.1673

حمیده مخلصی؛ محمود شیخ الاسلامی؛ سید حسن بطحایی؛ یدالله دادجو


6. تحلیل و واکاوی گونه های روابط علم- دین

دوره 8، شماره 1(پیاپی 29)، تابستان 1399، صفحه 125-152

10.22081/jiss.2020.56488.1597

ملکه رفیعی؛ امیر ملکی؛ محمدجواد زاهدی؛ فرهنگ ارشاد