درباره نشریه

 عنوان نشریه

اسلام و مطالعات اجتماعی

 صاحب امتیاز

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)

شاپای الکترونیکی

شاپای چاپی

2345-5586

2676-7783

 زبان نشریه

فارسی (عنوان، چکیده، کلیدواژه‌ها، منابع و مشخصات نویسندگان به زبان انگلیسی نیز درج می شود)

 نظم انتشار

فصلنامه

 کشور – شهر محل انتشار نشریه

ایران - قم

 سال آغاز انتشار نشریه

1393

حوزه تخصصی

 

 وضعیت دسترسی آزاد به نشریه

 دسترسی به همه مقالات این نشریه آزاد و رایگان است.

 

 

هزینه انتشار مقاله

 

هزینه داوری: یک میلیون ریال 

 

هزینه انتشار(در صورت پذیرش نهایی): سه میلیون ریال

 

نوع داوری

دوسو ناشناس

حداکثر درصد مشابهت مورد قبول

در صورتی که مقاله در سامانه همانندجو بیش از  10 درصد مشابهت داشته باشد از فرایند داوری خارج خواهد شد.

 قالب مقالات

 PDF

  الگوی استناددهی

 APA

 رتبه علمی

فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی به استناد مصوبه ۱۳۴ شورای عالی حوزه‌های علمیه در جلسه مورخ 03/05/۱۳۹۴ حائز رتبه علمی ـ پژوهشی گردید.

 نرم افزار  مشابهت یابی و سرقت علمی

سمیم نور