تماس با ما

آدرس پستی:

قم، پردیسان، انتهای بلوار دانشگاه، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، طبقه همکف، اداره نشریات.

(رایانامه) ایمیل: eslam.motaleat1394@gmail.com

سامانه نشریه: jiss.isca.ac.ir

صندوق پستی: 3688 /37185

کـدپستی: 3749155435  

تلفن: 31156909ـ 025

دبیر تحریریه: 09127531704

 

 


CAPTCHA Image