دانلود الگوی فصلنامه: قالب و الگوی ارسال مقالات فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی

یادآوری:

 1. مقاله ارسالی از دانشجویان (ارشد و دکتری) به‌تنهایی قابل پذیرش نبوده و ذکر نام استاد راهنما الزامی می باشد.

 2. به مقالاتی که در قالب و الگوی فصلنامه ارسال نشده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3. پس از تأیید اولیه مقاله توسط سردبیر، نویسنده بابت ارزیابی مقاله مبلغ  یک میلیون ریال به شماره کارت 6037997750000789  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی) واریز و تصویر آن را در سامانه بارگذاری نماید.

3. در صورت پذیرش نهایی مقاله، نویسنده باید مبلغ  دو میلیون ریال به شماره کارت 6037997750000789 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی) واریز و تصویر آن را در سامانه بارگذاری نماید.

4. به استناد ماده واحده مصوبه جلسه 625 مورخ 1387/03/21 شورای عالی انقلاب فرهنگی «مصوبات شورای عالی حوزه علمیه قم در خصوص اعطای امتیاز علمی، تأسیس انجمن‌های علمی، قطب‌های علمی و واحدهای پژوهشی و همچنین امتیازات کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره و آزاداندیشی در حوزه، دارای اعتبار رسمی بوده و موجد امتیازات قانونی در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه می‌باشد».