دوره و شماره: دوره 7، شماره 3(پیاپی 27) - شماره پیاپی 27، اجرایی، زمستان 1398، صفحه 1-191 
2. سیری بر اندیشه‌های اجتماعی امام خمینی ره

صفحه 24-47

ابراهیم محمدزاده مزینان؛ جواد غلامی؛ محمد جواد عنایتی راد


5. بررسی نظریه هیرشی در کنترل اجتماعی، از دیدگاه احادیث

صفحه 108-135

احمد شفازاده؛ محمدرضا ضمیری؛ محمد علی حسینی