دوره و شماره: دوره 7، شماره 3(پیاپی 27) - شماره پیاپی 27، اجرایی، دی 1398، صفحه 1-191 
سیری بر اندیشه‌های اجتماعی امام خمینی ره

صفحه 24-47

10.22081/jiss.2019.68462

ابراهیم محمدزاده مزینان؛ جواد غلامی؛ محمد جواد عنایتی راد