آسیب‌ها و چالش‌های تبلیغ در عرصه بین‌الملل در حوزه علمیه با تکیه بر آرای رهبری

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استادیار مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی جامعة المصطفی العالمیه، قم، ایران

چکیده

از آنجائی‌که دین اسلام دینی فرانژادی، فرامنطقه‌‌ای، فرازمانی و فرا مکانی است و به‌عبارت دیگر جهان‌شمول است، خطابات قرآن عموماً با «یا ایها الناس» شروع شده است. ما وارث مکتبی هستیم که اگر بتوانیم آرمان‌های ارزشمند این مکتب را به گوش جهانیان برسانم، می‌توانیم جهان فرورفته در فساد، گناه و ظلمت را به واسطه اسلام ناب نورانی کنیم؛ افزون بر اینکه به برکت انقلاب اسلامی ‌اقبال به اسلام و تشیع در سطح جهان بسیار گسترده‌تر از گذشته است، تا آنجا که در مقام مقایسه معادل هزار سال در گذشته است. به موازات این اقبال جهانی تبلیغات دشمنان هم برای مقابله با «اسلام و تشیع» «انقلاب اسلامی‌» و تلاش برای «نشر افکار باطل» نیز غیرقابل مقایسه با تاریخ بشریت است. شیطان با تمام قوی و با استفاده از انواع ابزار‌ها و فناوری جدید و فضای مجازی، تمام‌قد در مقابل ما ایستاده است. این مهم با اقدامات حوزه علمیه در عرصه تبلیغ همخوانی ندارد، به‌رغم اینکه حوزه علمیه در مقایسه با قبل انقلاب گام‌های ارزشمندی برداشته است. با وجود این برخی کاستی‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و اشکالات مبنایی و مدیریتی و عدم پشتیبانی‌های لازم، جریان نشر اسلام ناب را با چالش جدی روبه‌رو کرده است. در این راستا عموماً مصاحبه‌هایی از بزرگان حوزه خصوصاً مقام معظم رهبری و مقالات معدودی نظیر مقالات مجله حوزه، شماره 43 و44، منتشر شده است. مقاله حاضر در مقام بررسی آسیب‌های نرم و سخت در محور تبلیغ عرصه بین‌الملل است که با پرداختن به رفع این آسیب‌ها و ضعف‌ها و تبدیل آنها به قوت‌ها، گام‌های اساسی در این ‌عرصه برداشته باشیم. روش ما در مقاله تبینی و انتقادی و تکنیک ما کتابخانه‌ای و میدانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Harm and Challenges of Propagation in the International Arena in Islamic Seminary With a Focus on Ayatollah Khamenei's Viewpoints

نویسنده [English]

 • Rasoul khezrlou
Assistant professor at the Institute of Higher Education for Humanities, al-Mustafa University.
چکیده [English]

Since Islam is a religion beyond races, regions, time and place, and in other words it is universal, the Qur'anic addresses have generally begun with "Ya Ayoha al-Nas (O' People)". We are the heirs of a school that, if we can bring the precious ideals of this school to the world, we can enlighten the world of corruption, sin, and darkness through pure Islam. In addition, due to the blessing of Islamic Revolution, Islam and Shia are far more welcomed by people worldwide than in the past, which is the equivalent of a thousand years in the past, in case of comparison. At the same time, with the people's eagerness worldwide, the propaganda of enemies to counter Islam and the Shia of the Islamic Revolution and the attempt to propagate vicious thoughts is also incompatible with the history of humankind. The Devil is standing in front of us with all his might, using all sorts of new tools and technology and cyberspace. This is inconsistent with the actions of the seminary in the arena of propagation, despite the fact that the seminary has taken valuable steps compared to the pre-revolutionary era. However, some software and hardware shortcomings, underlying and management failures, and lack of necessary support have made spreading pure Islam face serious challenge. In this regard, generally, interviews with senior scholars in the seminary, particularly the Supreme Leader of Iran, and several papers such as the papers of the Journal of Hawzah, Nos. 43 and 44, have been spread and published. The purpose of this study is to examine the soft and hard harm in the international arena of propaganda and to take fundamental steps in this field by dealing with these harm and weaknesses and turning them into strengths. Our method in the study is critical and explanatory and we use library and field technique

کلیدواژه‌ها [English]

 • propagation
 • international
 • harm
 • Islamic seminary
 • The Supreme Leader of Iran
 1. قرآن کریم.
 2. نهج البلاغه.
 3. آزاد ارمکی، تقی؛ رجبی محمد و ناصر هادیان (1376)، «بنیان‌‌ها هویت جمعی در رویارویی با فرهنگ جهانی»، کیهان فرهنگی، ش134، ص10.
 4. مشتاق الحلو (1383)، «سیدجمال‌الدین اسدآبادی و نهضت بیداری اسلامی»، مجموعه مقالات، تهران: معاونت فرهنگی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی.
 5. خضرلو، رسول (1397)، تبلیغ در عرصه بین‌الملل، فرصت‌ها و چالش‌ها، قم: نشر ادیان.
 6. اباذری عبدالرحیم (1389)، امام موسی صدر سروش وحدت، قم: مجمع تقریب مذاهب.
 7. احمدی معین، محمدمهدی (1392)، آشنایی با مسلمانان جهان اسلام، مسلمانان اتحادیه اروپا، چ1، تهران: مؤسسه مطالعات اندیشه‌سازان نور.
 8. احمدی، محمدرضا (1370)، «خاطرات آیت‌الله محمدعلی‌گرامی و مصاحبه حسینعلی منتظری و فاضل لنکرانی درباره آیت‌الله بروجردی و مرجعیت عامه»، مجله حوزه، ش43 و44.
 9. اخطب خوارزم، موفق بن احمد (۱۴۱۱ق)، الجماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
 10. خضرلو، رسول (نگارنده مقاله)، «تحقیقات میدانی نگارنده در اروپا».
 11. امام خمینی، روح‌الله (1373)، صحیفه نور، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، ‌گروه انتشارات.
 12. امامی، محمدمهدی (1373)، زندگینامه آیت‌الله گلپایگانی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
 13. رفیعی، سیدعباس (1383)، «سیدجمال الدین مبلغ بیدادگر»، ماهنامه مبلغان، ص63.
 14. باهنر، ناصر (1377)، «ارتباطات در جامعه اسلامی ‌متکثر فرهنگی»، فصلنامه دانشگاه امام صادق (ع)، ش6 و7، ص147-148.
 15. جناتی، محمدابراهیم (1384)، همبستگی ادیان و مذاهب اسلامی، قم: انصاریان.
 16. حسن‌خانی، محمد (1386)، «نقش فرهنگ و ابزارهای فرهنگی در طراحی و پیشبرد دیپلماسی با تأکید بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا»، مجموعه مقالات همایش ارتباطات بین فرهنگی و سیاست خارجی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، رویکرد ایرانی، ایران: کانون مبادلات دینی شرق و غرب.
 17. خامنه‌ای، سیدعلی (1389)، حوزه و روحانیت در نگاه رهبری(بیانات مقام معظم رهبری از سال 1368 -1388)، قم: اداره ارتباطات دبیرخانه شورای عالی حوزه‌های علمیه. 
 18. ربانی، محمدباقر (۱۳۸۸)، جهانی‌شدن و تنوع یا وحدت فرهنگی جامعه جهانی مهدویت، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی4.
 19. رضی، حسین (1377)، «ارتباطات میان‌فرهنگی (تاریخ، مفاهیم، و جایگاه)»، فصلنامه دانشگاه امام صادق (ع)، ش6 - 7.
 20. زیگفرید، آندره (1391)، روح ملت‌‌ها، ترجمه: احمد آرام، تهران: انتشارات شرکت سهامی. 
 21. سماک امانی محمدرضا (1383)، کاشف الغطاء اذان بیداری، تهران: مجمع تقریب مذاهب.
 22. سیدمحمدتقی، حکیم (۱۴۲۲ق)، ال‍اصول العامه للفقه المقارن: مدخل الی دراسه الفقه المقارن، بیروت: ذوی القربی.
 23. شنایدر سوزان سی و ژان لوئی بارسو (1379)، مدیریت در پهنه فرهنگ‌ها، ترجمه: محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 24. صدر امام موسی (1383)، نای و نی، تهران: مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر. 
 25. صدر امام موسی (1384)، ادیان در خدمت انسان، چ1، تهران: مؤسسه فرهنگی - تحقیقاتی امام موسی صدر.
 26. طوسی، محمد بن حسن (۱۳۸۶)، اختیار معرفه الرجال المعروف برجال الکشی، تهران: مرکز نشر آثار العلامه المصطفوی.
 27. کلینی، محمد بن یعقوب (1405ق)، الاصول من الکافی، بیروت: دارالاضواء.
 28. کمالیان، محسن و علی‌اکبر رنجبر کرمانی (1388)، امام موسی صدر عزّت شیعه، ج1، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات امام موسی صدر، چاپ زیتون.
 29. گولد جولیوس ویلیام ل.کولب (۱۳۷۶)، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه: مصطفی ازکیا و دیگران، ویراستار: محمدجواد زاهدی مازندرانی، تهران: مازیار.
 30. مجلسی محمدباقر (1403ق)، بحار الانوار، بیروت: دار احیاء التراث العربی. 
 31. مصباح یزدی، محمدتقی (1390)، مباحثی درباره حوزه، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
 32. مطهری، مرتضی (1364)، بررسی اجمالی نهضت‌های اسلامی ‌در صد سال اخیر، قم: انتشارات صدرا.
 33. مطهری، مرتضی (1370)، علل ‌گرایش به مادی‌‌گری، قم: انتشارات صدرا.
 34. مطهری، مرتضی (1391)، ده گفتار، چ35، قم: انتشارات صدرا.
 35. مطهری، مرتضی (1391)، وحی نبوت، قم: انتشارات صدرا.
 36. موگهی (1381)، تبلیغ و مبلغ در آثار شهید مطهری، قم: بوستان کتاب.
 37. نیکوبرش، فرزانه (20/19/69)، «خاطرات آیت‌الله اراکی از بررسی عملکرد سیاسی آیت‌الله عبدالکریم حائری یزدی»، روزنامه جمهوری اسلامی، ش3412، ص10.
 38. هاشمیان‌فر، حسن (۱۳۹۰)، گونه‌شناسی رفتار سیاسی مراجع تقلید شیعه، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)