بررسی نظریه هیرشی در کنترل اجتماعی، از دیدگاه احادیث

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه معارف دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران

2 دانشیار دانشگاه پیام نور، ایران.

3 استادیار و رئیس دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

اسلام دینی همه‌جانبه‌نگر است که تمام جنبه‌‌های فردی و اجتماعی زندگی انسان‌ها را در نظر دارد. قلمرو قواعد و آموزه‌‌های اسلامی ‌متوقف بر امور فردی نیست. توجه به شئون اجتماعی از مهم‌ترین مسائل مورد توجه آیین اسلام است و از طرفی تئوری‌های کنترل اجتماعی معتقدند همه مردم پتانسیل گریز از قانون را دارند و جامعه مدرن فرصت‌های بسیاری برای فعالیت غیرقانونی فراهم آورده است. این پژوهش با روش توصیفی و با رویکرد تحلیلی - انتقادی، درصدد پاسخ به این پرسش است که چه انتقادهایی از دیدگاه احادیث بر نظریه اجتماعی هیرشی وجود دارد. ﻧﺘﺎیج ﻧﺸﺎن می‌دهد دین مبین اسلام، دربردارنده آموزه‌‌هایی است که عمل بر اساس آنها، کمال انسان و تحکیم جامعه انسانی را به دنبال خواهد داشت و در پرتو قوانین الهی می‌‌توان رشد و استحکام جامعه را به ارمغان آورد؛ ولی نظریه هیرشی یک تفکر غالب امریکایی است و با انتقادهایی همراه است. پژوهش‌هایی که تاکنون درباره کنترل اجتماعی انجام شده با نظریه هیرشی مورد بررسی قرار نگرفته است و توجه به آموزه‌‌های دینی و استخراج راهکارهای مناسب در خصوص کنترل اجتماعی از یافته‌‌های جدید این پژوهش به شمار می‌رود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Examination of Hirsch's Theory in Social Control from the Perspective of Hadiths

نویسندگان [English]

 • ahmad shafazadeh 1
 • mohamadreza zamiri 2
 • mohamadali hosseini 3
1 PhD student in teaching Islamic knowledge, department of the Qur’an and Islamic texts
2 Associate professor at Payam Noor University Qom, zamiri
3 Assistant professor and president of Payam Noor University Qom
چکیده [English]

Islam is a comprehensive religion that considers all the individual and social aspects of human life. The realm of Islamic rules and teachings is not just related to individual affairs. Paying attention to social dignity is one of the most important issues of concern for Islam, and in addition, social control theories hold that all people have the potential to evade the law, and modern society has provided many opportunities for illegal activities. This study with a descriptive method and an analytical-critical approach seeks to answer the question “what are critiques on Hirsch's social theory from the viewpoint of hadiths?” The results show that Islam has teachings that will lead to human perfection and the consolidation of human society and in the light of divine laws, the growth, and solidity of society can be brought about. However, Hirsch's theory is a complete American thought along with criticism. The studies that have been conducted on social control have not been examined based on Hirsch's theory and considering the religious teachings and extracting appropriate solutions for social control are some of the new findings of the current study

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social control Hadiths
 • Hirsch's theory
 • Religious Teachings
 • Islam
 • solutions of social control
 1. قرآن کریم، ترجمه مکارم شیرازی.
 2. نهج البلاغه، ترجمه: محمد دشتی.
 3. پاینده، ابوالقاسم (۱۲۸۷ - ۱۳۶۳)، نهج الفصاحه، قم: انصاریان، ۱۳۸۳.
 4. ابروش، رضا (1391)، «بررسی سازوکارهای نظام کنترل تعاملی در سیره امام علی7»، اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، س2، ش1.
 5. ابن‌شعبه حرانی، حسن بن علی (1373)، تحف العقول، تهران: انتشارات کتابچی.
 6. تمیمی ‌آمدی، عبدالواحد (1379)، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ج1، ترجمه: شیخ‌الاسلامی ‌تویسرکانی، ج1، قم: مؤسسه انصاریان.
 7. جوادی آملی، عبدالله (1372)، شریعت در آینۀ معرفت، تهران: مرکز نشر فرهنگی رجا.
 8. حرّعاملی، محمد بن حسن (۱۴۱۴ق)، وسائل الشیعة، قم: آل‌البیت:.
 9. حسینی جبلی، سیدمیرصالح (1397الف)، «دگردیسی ارزش‌ها و چگونگی مواجهه با آن»، فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی، ش4.
 10. حسینی جبلی، سیدمیرصالح (1397ب)، انحرافات اجتماعی از دیدگاه اسلام، قم: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی.
 11. دهخدا، علی‏اکبر (1377)، لغت‏نامه دهخدا، تهران: دانشگاه تهران.
 12. ستوده، هدایت الله (1396)، مقدمـه‏ای بر آسیب‌شناسی اجتماعی، تهران: نشر آوای نور.
 13. سلیمی، علی و محمد داوری (1391)، جامعه‌شناسی کجروی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 14. صدوق، محمد بن علی (1376)، الامالى، چ6، تهران: نشر کتابچى.
 15. صدوق، محمد بن علی (۱۴۰۴ق) عیون أخبار الرضا7، بیروت: مؤسسة الأعلمی ‌للمطبوعات.
 16. صدیق سروستانی، رحمت‌الله (1388)، آسیب‌شناسی اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی)، تهران: انتشارات سمت.
 17. طباطبایى، سیدمحمدحسین‌ (1417‌ق)، المـیزان فـى تـفسیر القرآن، چ5، قم: انتشارات اسلامى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 18. ﻃﻮسی، ﻣﺤﻤﺪ بن حسن (1411ق)، اﻟﻐﯿﺒﻪ، ﻗﻢ: دار اﻟﻤﻌﺎرف اﻹﺳﻼمیة.
 19. فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی (1404ق)، الوافی، ج15، قم: مکتبه آیت‌الله العظمی ‌مرعشی النجفی4.
 20. متقی هندی، علی بن حسام‌الدین (1405ق)، کنزالعمال، ج5، بیروت: مؤسسة الرساله.
 21. کلینى، محمد بن یعقوب (1403ق)، الکافی، به اهتمام: محمدحسین درایتى، چ1، قم: مرکز بحوث دارالحدیث، قسم إحیاء التراث، مؤسسه علمى - فرهنگى دارالحدیث.
 22. مارش، یان و دیگران (1389)، نظریه‌‌های جرم، ترجمه: حمیدرضا ملک محمدی، تهران: نشر میزان.
 23. متولی‌‌زاده نایینی، نفیسه (1396) «نظریه کنترل اجتماعی با نگاه به آیات و روایات با تأکید بر تعاون و حمایت»، فصلنامه مطالعات قرآنی، س9، ش33.
 24. مجلسی، محمدباقر (1403ق)، بحار الانوار، ج67 و 97، بیروت: داراحیاءالترث العربی.
 25. محسنی تبریزی، علیرضا (1383)، وندالیسم (مبانی روا‌‌‌ن‌شناسی اجتماعی و جامعه‌شناسی)، تهران: نشر آن.
 26. محسنی تبریزی، علیرضا و حفیظ‌الله فولادی (1394)، «مجازات، آخرین راهکار کنترل انحرافات اجتماعی با تأکید بر دیدگاه امام علی7 در نهج‌البلاغه»، مجله نظریه‌های اجتماعی متفکران مسلمان، (وزارت علوم)، ش2.
 27. محمدی ری‌شهری، محمد (1376)، میزان الحکمه، ج6، قم: مکتب الأعلام الاسلامی‌.
 28. محمدی، ابوالفضل (1395)، «باورهای مؤثر در هدایت و کنترل رفتارهای سازمانی از دیدگاه آیات منتخب قرآن کریم»، فصلنامه مدیریت اسلامی، ش13.
 29. ممتاز، فریده (1381)،انحرافات اجتماعی نظریه‌ها و دیدگاه‌ها، چ1، تهران: نشر شرکت سهامی ‌انتشار.
 30. مـهدوی، محمود (۱۳۹۰)، پیشگیری از جرم، تـهران: انتشارات سمت.
 31. وفادار، علی (۱۳۷۹)، «عدالت از نظر حضرت علی7»، مجلهحقوق و علوم سیاسی، ش60.
 32. هلالی، سلیم بن قیس (1387)، اسرار آل محمد (ترجمه کتاب سلیم بن قیس هلالی)، ترجمه: اسماعیل زنجانی خوئینی قم: نشر دلیل ما.

33. Hirschi, Travis and Michael Gottfredson (2003), “Commentary: Testing the general theory of crime”, Journal of Research in Crime and Delinquency, vol 30, Issue 1.

34. Reckless, Walter C (1967), The Crime Problem, New York: Appleton.

35. Regoli, Robert M, John D Hewitt & Matt Delisi (2009), “Delinquency in Society”, Jones and Bartlett Publishers, Vol. 18, Issue 3.