راهبردهای تبلیغی در مواجهه با گونه‌های دینداری

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اندیشه و مطالعات فرهنگی، دانشکده فرهنگی و قدرت نرم، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

2 کارشناس و عضو گروه تربیتی- اجتماعی پژوهشکده باقرالعلوم

چکیده

راهبردهای تبلیغی در مواجهه با گونه‌های دینداری

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Strategies of Propagation in the Face of Religiosity Types

نویسندگان [English]

  • Seyedabdorasool Alamolhoda 1
  • Mohammad Reza Anwari 2
1 cultural studies, Imam Hosein University
2 PhD Student in Culture and Communication, Baqir al-Ulum University, Qom, Iran
چکیده [English]

With the appearance of Islamic Revolution in Iran, religiosity as the most important factor of Iranian people's lifestyle has been considered in the position of the revolution's software. That is why it is important to know religious people in order to promote the effectiveness of religious propagation. Due to various factors such as the emergence of the information society, the development of science and technology, and even cultural invasion, we are witnessing diversity in the forms of religiosity of Iranians, especially young people. The main issue of this paper is the strategies of propagation for dealing with the types of religiosity among the youth. Therefore, the main goal is to achieve strategies in promotional methods and messages. To achieve this goal, in the tradition of qualitative research, analytical methodology has been used for typology of religiosity in the previous studies. Then, through comparative-analytical method, it was compared with another study of a researcher in a semi-structured interview with 42 young people who were selected theoretically and in the form of purposeful non-probability. The findings suggest that according to the criterion of attitude towards religion, seven types of legal, conventional, ethical, resorting (to God), epistemological, rational and secular duties can be identified in the religiosity of Iranian youth and classified among floating indications in four levels. Then, the found types of religiosity were presented to seven professional preachers and their strategies were collected. The results of the research show that the strategies of warning and advising, paying attention to social ethics, paying attention to death and resurrection, Mahdism and the Promised One (Imam Mahdi), interpreting the Qur'an and paying attention to the truth of the guardianship of the Fourteen Infallibles are among the most important methods and messages that preachers should consider.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociology of religion
  • types of religiosity
  • strategies of propagation
  • attitude towards religion
1. آروین، بهاره. (1384). بررسی رابطه میان نهادمندشدن دین و شخصی‌شدن آن در جامعه ایرانی پس از انقلاب اسلامی. پایان‌نامه منتشر نشده کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی. دانشگاه تهران: دانشکده علوم.
2. اسدی شیاده، مریم. (۱۳۹۰). بررسی انواع دینداری زنان در شهرستان آمل: مقایسه دینداری دختران دهه ۶۰ با دینداری مادرانشان. پایان‌نامه منتشر نشده کارشناسی‌ارشد مطالعات فرهنگی. دانشگاه علم و فرهنگ.
3. پیراهری، نیر؛ کشاورز، حمیدرضا؛ فتحی، منیژه. (1395). بررسی گونه‌های مختلف دینداری در مواجهه با مولفه‌های مدرنیته (مطالعه موردی، دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران). فصلنامه علمی-ترویجی جامعه، فرهنگ و رسانه. 5 (18)، صص 99-123.
4. حسن‌پور، آرش؛ معمار، ثریا. (1394). مطالعه وضعیت دین‌ورزی جوانان با تأکید بر
دینداری خودمرجع (ارائه یک نظریه زمینه‌ای).فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 8(3)، صص 99-131.
5. حسن‌پور، آرش؛ شجاعی‌زند، علیرضا. (1393) گونه‌شناسی دینداری جوانان شهر اصفهان. فصلنامه علمی ـ پژوهشی جامعه‌شناسی کاربردی، 25(56)، صص 17-39.
6. خندان، محسن. (1374). تبلیغ اسلامی و دانش ارتباطات اجتماعی. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
7. دومینیک، جوزف آر؛ ویمر، راجر دی. (1384). تحقیق در رسانه‌های جمعی (ترجمه: کاووس سیدامامی). تهران: انتشارات سروش.
8. سام دلیری، کاظم. (1394). انواع دینداری و روحانیت: بررسی تأثیر نوع دینداری بر تبعیت از روحانیان. فصلنامه شیعه‌شناسی، 13(52)، صص 53-83.
9. سراج‌زاده، حسین. (1384). چالش‌های دینی و مدرنیته. تهران: طرح نو.
10. سروش، عبدالکریم. (1378). اصناف دین‌ورزی.مجله کیان، (50)، صص 22-26.
11. سفیری، خدیجه. (1388). شیوه تحقیق کیفی. تهران: انتشارات پیام پویا.
12. شجاعی‌زند، علیرضا. (1384). مدلی برای سنجش دینداری. نامه جامعه‌شناسی ایران، 6(1)، صص 34-66.
13. علم‌الهدی، سیدعبدالرسول. (1397). وضعیت‌شناسی اقشار مخاطبین تبلیغات دینی با تأکید بر جوانان. پژوهش ملی. قم: پژوهشکده باقرالعلوم(ع).
14. فراستخواه، مقصود. (1386). نمایی از دین‌ورزی طبقات متوسط جدید شهری یادداشت [وبلاگ] از: http://farasatkhah.blogsky.com/
15. فراستخواه، مقصود. (1391). تغییر الگوهای دینداری. مجله مهرنامه، (24)، صص 195-196.
16. فیسک، جان. (1386). درآمدی بر مطالعات ارتباطی (ترجمه: مهدی غبرایی). تهران: دفتر مطالعات و توسعۀ رسانه‌ها.
17. کاویانی، محمد. (1387). روان‌شناسی و تبلیغات با تأکید بر تبلیغ دینی. تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
18. کدیور، محسن. (1385). داد و ستد اسلام و مدرنیته. همایش دین و مدرنیته. مرکز بین‌‌المللی گفتگوی ادیان. تهران: حسینیه ارشاد.
19. کریمی، عبدالعظیم. (1382). راهبردهای روانشناختی تبلیغ با مخاطب جوان. تهران: ستاد اقامه نماز و احیای زکات.
20. کلاهی، محمدرضا. (1390). دینداری و جهانی‌شدن. فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، (24)، صص 65-94.
21. مجتهد شبستری، محمد. (1381). نقدی بر قرائت رسمی از دین، بحرا‌‌ن‌ها، چالش‌ها و راه‌‌حل‌ها. تهران: انتشارات طرح نو.
22. محدثی، حسن. (1379). مأخذشناسی مطالعات تجربی دینداری در ایران. تهران: مرکز پژوهش‌های بنیادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
23. محدثی، حسن. (1391). رشد میدان‌های مستقل.مجله مهرنامه، (20)، صص 244-245.
24. مک‌کوایل، دنیس؛ سون، ویندال. (1388). مدل‌های ارتباطات جمعی (ترجمه: گودرز میرانی). تهران: دفتر پژوهش‌های رادیو.
25. ملکیان، مصطفی. (1378). سخنی در چند و چون ارتباط اسلام و لیبرالیسم. مجله کیان، (48)، صص 10-13.
26. میرسندسی، سیدمحمد. (1383). مطالعه انواع و میزان دینداری دانشجویان. پایان‌نامه منتشرنشده دکتری. دانشگاه تربیت مدرس تهران، دانشکده علوم اجتماعی.
27. میرسندسی، محمد. (1390). مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی دین و انواع دینداری. تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
28. نیک‌‌پی، امیر. (1384). سبک‌های زندگی دینی در میان جوانان. تهران: انتشارات همشهری.
29. نیک‌‌پی، امیر؛ خسروخاور، فرهاد. (1382). مطالعه دینداری جوانان: گزارش در گروه جامعه‌شناسی دین. تهران: انجمن جامعه‌شناسی ایران.
30. Shepard, W. (2004). The Diversity Thought: Towards a typology in slamic Though in the Towentith century, edited by Suha Taji- Faruki and Basheer M.Nak, I. B. Towris .