تبیین چارچوب سیاست‌گذاری فرهنگی در اندیشه مهدویت

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد دانشگاه باقرالعلوم7، قم، ایران

2 عضو هیئت علمی و مدیر گروه آموزشی مدیریت فرهنگی دانشگاه معارف اسلامی

10.22081/jiss.2020.68813

چکیده

سیاست‌گذاری فرهنگی مجموعه اقداماتی نظام‌‌مند برای پیشرفت و توسعۀ فعالیت‌‌های فرهنگی است. اهمیت این موضوع باعث شده تا جوامع مختلف مبتنی بر اندیشه‌‌ها و مبانی فکری خود چارچوبی برای سیاست‌گذاری به‌ویژه سیاست‌گذاری فرهنگی ارائه کنند. در واقع اندیشه‌‌ها تأثیر بسزایی بر سیاست‌گذاری فرهنگی دارند. در اندیشه مهدویت سیاست‌گذاری فرهنگی دارای چارچوب خاص خود است که برای تبیین و تحلیل آن می‌توان از آموزه‌‌های مرتبط با اندیشه مهدویت بهره جست. مسئله‌‌ای که در این پژوهش به آن پرداخته می‌‌شود کشف و تبیین چارچوب سیاست‌گذاری فرهنگی مبتنی بر اندیشه مهدویت و هدف این پژوهش ارائه یک چارچوب مفهومی برای سیاست‌گذاری فرهنگی در جوامع مسلمان مبتنی بر اندیشه‌‌های مهدویت است. در همین راستا آموزه‌‌های مهدویت با روش تحلیل مضامین تحلیل شده‌اند. پس از تحلیل مضامین آموزه‌‌های مهدویت، مضامین «گسترش و شیوع عدالت»، «گسترش امنیت جهانی»، «تکامل عقل و اندیشه» و «جهانی‌شدن فرهنگ اسلامی» به‌عنوان «اهداف فرهنگی در اندیشه مهدویت» و مضامین «شبکه‌‌سازی»، «اجرا»، «نهادینه‌سازی ارزش‌ها»، «مشارکت در امور» و «عزت‌مدارانه» به‌عنوان مؤلفه‌‌های سیاست‌گذاری فرهنگی در اندیشه مهدویت شناسایی و تبیین شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Explanation of the Framework of Cultural Policy-making in the Thought of Mahdism

نویسندگان [English]

  • ali Hashemzadeh Koushk Qazi 1
  • Reza Abravesh 2
1 . M.A student, Baqir al-Ulum University, Qom, Iran
2 assistant professor,cultural management Group
چکیده [English]

Cultural policy-making is a set of systematic actions to advance and develop the cultural activities. The societies, which are based on their own intellectual thoughts and principles, have a framework for their policy-making especially cultural policy-making. In fact, thoughts have a great impact on cultural policy-making. The issue dealt with in this study is the discovery and explanation of the cultural policy-making framework based on the thought of Mahdism. In Mahdism's thought, cultural policy-making has its own cultural goals and components of policy-making. Therefore, in order to explain it two questions can be raised, which are: What are the cultural goals in the thought of Mahdism? In addition, what are the components of the cultural policy framework in Mahdism? This study aims to provide a framework for cultural policy-making in Muslim societies based on the thoughts of Mahdism. In this regard, the teachings of Mahdism were examined by the method of analyzing the themes. In addition to analysis of the themes of Mahdism teachings, the themes of "expansion and spread of justice", "development of global security", "evolution of intellect and thought" and "globalization of Islamic culture" as "cultural goals in Mahdism thought" and "networking", "implementation and enforcement", "internalization of values", "participation in affairs" and "dignity" were identified and explained as the components of cultural policy-making in the thought of Mahdism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • policy-making
  • cultural policy-making
  • Mahdism thought
  • components of policy-making
  • cultural goals
1. ابن‌ابی‌زینب، محمد بن ابراهیم. (1397). الغیبة للنعمانی. تهران: نشر صدوق.

2. ابن‌بابویه، محمد بن على. (1362). الخصال. قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه.

3. ابن‌بابویه، محمد بن على. (1413ق). من لایحضره الفقیه. قم: دفتر انتشارات اسلامی.

4. ابن‌حیون، نعمان بن محمد مغربی. (1409ق). شرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار(ع). قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه.

5. ابن‌مشهدى، محمد بن جعفر. (1419). المزار الکبیر. قم: دفتر انتشارات اسلامی.

6. اربلى، ابوالحسن على بن عیسى. (1382). کشف الغمة فی معرفه الأئمه. تهران: نشر اسلامیه.

7. الوانی، سیدمهدی؛ فتاح شریف‌‌زاده. (1391). فرایند خط‌‌مشی‌‌گذاری عمومی. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

8. الهی‌نژاد، حسین. (1395). مهدویت‌پژوهی: مسئله‌شناسی، معرفت‌شناسی و مبانی‌شناسی. قم: نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

9. پارسونز، واین. (1385). مبانی سیاست‌گذاری عمومی و تحلیل سیاست‌‌ها. (ترجمه: حمیدرضا ملک‌‌محمدی). تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

10. دانایی‌فرد، حسن. (1388). تحلیلی بر موانع تولید دانش در حوزه علوم انسانی. فصلنامه سیاست علم و فناوری. 2(5)، صص 1-16.

11. دانایی‌فرد، حسن؛ سیدمهدی الوانی. (1388). مقدمه‌‌ای بر فلسفه نظریه‌‌های مدیریت دولتی. تهران: انتشارات صفار.

12. درودی، مسعود. (1395). بررسی چند مدل سیاست‌گذاری فرهنگی در حوزه آموزش عالی. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 6(33)، صص 125-144.

13. دنهارت، رابرت بی. (1388). تئوری‌‌های سازمان دولتی. (ترجمه: سیدمهدی الوانی؛ حسن دانایی‌فرد). تهران: نشر صفار.

14. سرتو، ساموئل؛ پائول پیتر. (1383). مدیریت استراتژیک