چالش‌ها و پارادوکس‌های عمدۀ سکولاریسم؛ رویکردی نظریه‌پردازانه

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه. تهران، ایران.

چکیده

سکولاریسم یا به‌صورت کلی، جدایی دین و اخلاق از عرصۀ عمومی، سیاست و قدرت دولتی، متأثر از دوگانه‌نگری‌های غالب و جاری پس از دکارت و بی‌توجه به ربط‌ها و اتصال‌هاست. در قلمرو سیاست که بحث اصلی این مقاله است، تأکید سکولارها بر آزادی ایمان، برابری حقوقی ادیان و انتخاب‌های اخلاقی و بی‌طرفی دولت‌هاست. این گونه ادعا می‌شود که این بی‌طرفی به دلیل اجتناب از ورود تعهدات و دلبستگی‌های دینی و اخلاقی به عرصه‌ای است که می‌تواند مخل حقوق فردی و آزادی‌های مدنی و برابری افراد باشد. دولت‌های سکولار مخالف وفاداری نیستند، اما تنها وفاداری نسبت به دولت و قوانین و قواعد آن تبلیغ می‌شود و مجاز است. اینکه چگونه و به‌لحاظ مبنایی، بی‌طرفی مورد ادعا با وفاداری اولیه و ثانویه به دولت قابل جمع است، خود از پرسش‌ها و پارادوکس‌های جدی است؛ پارادوکس دوگانه‌نگری مستتر در سکولاریسم؛ یعنی دوگانۀ حیات فردی و اجتماعی، پارادوکس تنوع فرادولتی و وحدت دولتی و بی‌توجهی به رابطۀ مفهومی خدا و انسان و حق و قابلیت‌های او به‌مثابۀ مبنای توجیه‌پذیری حقوق انسانی، از پارادوکس‌های عمدۀ سکولاریسم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Major Challenges and Paradoxes of Secularism; A Theoretical Approach

نویسنده [English]

 • Emad afrough
University professor. Tehran, Iran
چکیده [English]

Secularism or the separation of religion and morality from the public arena, politics, and government power in general, is influenced by the prevailing post-Descartes dichotomies, regardless of connections and relationships. In the realm of politics, which is the main topic of this paper, secularists emphasize the freedom of faith, the legal equality of religions, and the moral choices and neutrality of governments. It is claimed that this neutrality is due to the avoidance of religious and moral commitments and attachments to an area that can be detrimental to individual rights and civil liberties and equality. Secular governments are not against loyalty, but only loyalty to the government and its rules and regulations is promoted and allowed. How, and fundamentally, the alleged neutrality can be summed up in primary and secondary loyalty to the government is itself a serious question and paradox. The paradox of dualism hidden in secularism; That is, the duality of individual and social life, the paradox of transnational diversity and state unity, and the disregard for the conceptual relationship between God and man and his rights and capabilities as the basis for the justifiability of human rights, are major paradoxes of secularism.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Secularism
 • laïcité
 • government neutrality
 • legal equality
 • civil liberty
 • civil rights
 1. * قرآن کریم

  * نهج‌البلاغه

  * نهج الفصاحه

  1. ال هولمز، رابرت. (۱۳۸۲). مبانی فلسفۀ اخلاق (مترجم: مسعود علیا). تهران: انتشارات ققنوس.
  2. ارسطو. (۱۳۸۶). سیاست (مترجم: حمید عنایت). تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
  3. اشتراوس، لئو. (۱۳۷۳). فلسفۀ سیاسی چیست؟ (مترجم: فرهنگ رجایی). تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
  4. افروغ، عماد. (۱۳۸۰). چشم‌اندازی نظری به تحلیل طبقاتی و توسعه (چاپ دوم). تهران: مؤسسۀ فرهنگ و دانش.
  5. افروغ، عماد. (۱۳۹۰). درآمدی بر رابطۀ اخلاق و سیاست، نقدی بر ماکیاولیسم. تهران: انتشارات سورۀ مهر.
  6. افروغ، عماد. (۱۳۹۸). عام‌گرایی توحیدی و حق انسان. قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.
  7. فاستر، مایکل ب. (۱۳۷۶). خداوندان اندیشۀ سیاسی (مترجم: جواد شیخ‌الاسلامی، ج1) تهران: انتشارات امیرکبیر.
  8. لوکس، استیون. (۱۳۹۳). قدرت، نگرشی رادیکال (مترجم: عماد افروغ، چاپ دوم).تهران: نشر علم.
  9. ماکیاولی، نیکلا. (۱۳۸۰). شهریار (مترجم: محمود محمود، چاپ اول). تهران: نشر عطار.
  10. مصباح یزدی، محمدتقی. (۱۳۸۰). فلسفۀ اخلاق. تهران: شرکت چاپ و نشر بین‌الملل.
  11. واعظی، احمد. (۱۳۸۸). نقد و بررسی نظریه‌های عدالت. قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی&.
  12. Graham, G. (2005). Behaviorism. In E. N. Zalta (Ed.), The Stanford encyclopedia of philosophy (Fall 2007 ed.). Retrieved from: http://plato.stanford.edu/entries/behaviorism/
  13. (1969). The Last Days of Socrates (Trans: Huge Tredennik). Harmondsworth: Penguine Books.
  14. Trigg, Roger. (2007). Religion in Public life. New York: Oxford.