تعداد مقالات: 241

1. تبیین سیاست‌های شکل‌گیری نظام اداره فرهنگ کشور، با تکیه بر راهبرد مردمی‌سازی

دوره 1، شماره 3(پیاپی 3)، دی 1392، صفحه 2-38

حسین عرب اسدی؛ سیدعلی اکبر احمدی؛ مسعود بنافی


2. انتظارات اقشار مختلف از روحانیون

دوره 1، شماره 2(پیاپی 2)، مهر 1392، صفحه 2-31

ابراهیم فتحی؛ ربابه فتحی


3. جایگاه اصالت روح در مبانی انسان‌شناختی علوم اجتماعی از منظر شهید مطهری

دوره 2، شماره 1 (پیاپی 5)، تیر 1393، صفحه 2-22

مهدی حسین زاده یزدی؛ حمیده سادات حسینی روحانی


4. مؤلّفه‌های «خدامحوری» و آثار آن در زندگی از دیدگاه قرآن و روایات

دوره 2، شماره 2 (پیاپی 6)، مهر 1393، صفحه 2-22

منصور پهلوان؛ عبدالهادی فقهی زاده؛ روح الله محمدی


5. دین و جامعه در چرخش زمانی معاصر؛ عصر بازگشت خدا

دوره 2، شماره 3 (پیاپی 7)، دی 1393، صفحه 2-31

عماد افروغ


7. عقلانیت و داوری سایر فرهنگ‌ها از منظر علامه طباطبایی

دوره 3، شماره 1 (پیاپی 9)، تیر 1394، صفحه 2-33

عماد افروغ؛ داود رحیمی سجاسی


8. ظرفیت‌های درونی اسلام در تقویت همبستگی با تمرکز بر نقش حج در وحدت جهان اسلام

دوره 3، شماره 2 پیاپی (10)، مهر 1394، صفحه 2-26

محسن محمدی؛ نورالله کریمیان؛ حسن رضایی


9. جریان‌شناسی اجتماعی- سیاسی روحانیت

دوره 1، شماره 1(پیاپی 1)، تیر 1392، صفحه 4-25

سید حسین فخر زارع


12. چارچوب نظریه پیشرفت و تکامل از منظر استاد مطهری

دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، تیر 1395، صفحه 6-37

حمید پارسانیا؛ اکبر دوایی


13. چگونگی جامعه‌پذیری مهدویت

دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، مهر 1395، صفحه 6-32

10.22081/jiss.2016.22414

محمود ملکی راد


14. چیستی علوم اجتماعی

دوره 4، شماره 3 (پیاپی 15)، دی 1395، صفحه 6-39

10.22081/jiss.2016.63938

محمدکاظم کریمی


15. درنگی بر ایمان به‌عنوان منبع قدرت نرم شیعه

دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، فروردین 1396، صفحه 6-34

10.22081/jiss.2017.64510

حمید پارسانیا؛ ابراهیم فتحی


16. بررسی رابطۀ تکمیلی میان آزادی و عدالت اجتماعی با تاکید بر قرآن‌کریم

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، تیر 1396، صفحه 6-30

10.22081/jiss.2017.65011

بتول ملاشفیعی؛ سیدکاظم سیدباقری؛ حسین علوی‌مهر


17. کارکرد اجتماعی اعتقاد به مهدویت

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، مهر 1396، صفحه 6-31

10.22081/jiss.2017.65110

محمود ملکی‌راد؛ مجتبی گودرزی


18. تحلیل جایگاه آموزه‌های مهدوی در احیای فرهنگ و تمدن نوین اسلامی

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، دی 1396، صفحه 6-28

10.22081/jiss.2017.65550

حسن نجفی؛ علی‌نقی فقیهی؛ سمیه دریساوی


19. دیدگاه یوزف شاخت به فقه اسلامی ‌به‌مثابه دانش اجتماعی

دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، خرداد 1397، صفحه 6-34

10.22081/jiss.2018.65942

حمید پارسانیا؛ فاطمه هلالی؛ سیدسعید موسوی اصل


20. آسیب‌های اجتماعی برآیند شکاف مسجد و جامعه

دوره 8، شماره 4(پیاپی32)، فروردین 1400، صفحه 6-26

10.22081/jiss.2021.60577.1788

داود رحیمی سجاسی


21. طراحی مدل اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر مبتنی بر مدیریت زنجیره نتایج

دوره 6، شماره 1(پیاپی 21)، تیر 1397، صفحه 7-30

10.22081/jiss.2018.66166

سیدمحمدهاشم پورمولا؛ مسلم باقری؛ زهرا مهربان


22. رابطۀ اسلام و تمدن در اندیشۀ امام خمینی (ره)

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، مهر 1397، صفحه 7-29

10.22081/jiss.2018.66659

محسن الویری؛ سیدرضا مهدی‌نژاد (نویسنده مسئول)


23. بررسی انتقادی بر ساخت معانی در تبارشناسی از منظر حکمت اسلامی

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، دی 1397، صفحه 7-29

10.22081/jiss.2018.66690

حسین سوزنچی؛ حسن عبدی؛ اصغر اسلامی تنها؛ حسین حاج‌محمدی (نویسنده مسئول)


24. کارکرد مهدویت در ارائه الگوی سبک زندگی اسلامی

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، فروردین 1398، صفحه 7-33

10.22081/jiss.2019.67068

محمدرضا ضمیری؛ رحیم کارگر؛ محمود ملکی‌راد (نویسنده مسئول)


25. عقلانیت کُنشِ اجتماعی، از منظر حکمت اسلامی در مواجهه با سنت وِبِری

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، تیر 1398، صفحه 7-28

10.22081/jiss.2019.67391

نصرا... آقاجانی؛ اصغر اسلامی تنها؛ منصور محمدی