طراحی و تبیین سنجه‌های الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با رویکرد تحلیل دوسطحی اندماجی (مبتنی بر آرای آیت‌الله خامنه‌ای)

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر جامعة المصطفی العالمیه

2 دانش‌آموخته حوزه علمیه قم

چکیده

در این پژوهش که مبتنی بر روش کتابخانه‌ای و به صورت توصیفی ـ تحلیلی است، پس از ارائه سنجه‌های الگو از منظر امام خامنه‌ای و با بهره‌گیری از تکنیک دلفی، الگوی پژوهش ترسیم شد و در نهایت این نتیجه حاصل شد که الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت از حیث سخت‌افزاری و نهادی با قوامیت سنجه‌های: کلان اربعه و محتوایی تسعه، در قامت اصولی فطری و در مقامی ثبوتی است؛ و در سطح نرم‌افزاری و تحلیلی در تمامی حوزه‌های علوم، متکی بر ظرایف زمان و مکان است، که در مقامی اثباتی و در ظرف اصول متغیر می‌گنجد. لذا در آن دسته اموری که دین مبینِ جزو ثابتات قرار داده، الگو، واحد است و در آن دسته اموری که جزو متغیرات و تابع مقتضیات زمان و مکان است، الگویی چندوجهی است. در این پژوهش، به منظور پاسخ به پرسش اصلی پژوهش، که عبارت بود از ‏شناخت کیفیت الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، از حیث واحد یا متکثربودن، تلاش شد به تبیین این مفهوم دو سطحی که با قوامیت نظریه وحدت در کثرت و کثرت در وحدت ـ در فضای منطق فازی مبتنی بر ترابطی اندماجی هم‌چون دو روی یک سکه شکل می‌یابد، اشاره شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical Approach to Devising and Explaining the Criteria of Islamic Iranian Model of Development

نویسندگان [English]

 • Mohammad Shetabadara 1
 • Nematollah ZamaniAliabadi 2
چکیده [English]

As a library research based on a descriptive–analytical method, our research model is sketched after the criteria of devising this model are presentedthrough Delphi technique according to Ayatullah Khamenei’s views. Here we conclude that Islamic Iranian Model of Development is a principally intrinsic and existential one in respect to its hardware and institution made up of its four macro-criteria and nine substantive ones. Instead, in terms of software and analysis in all fields of science, it is based on time and space subtleties, which is defined confirmatively as changing principles. Therefore, the model is unique in those affairs that religion has taken for granted, and it is multi-dimensional wherever the affairs are changing temporally and spatially. To answer the main research question (i.e. understanding the quality of Islamic Iranian Model of Development in terms of being monist or pluralist), we have tried to explain this bi-strata concept, which is formed as two sides of a coin under the theory of pluralist unity and united plurality in coalition correlation fuzzy logic.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic Iranian Model of Development
 • united comprehensive model
 • multi-dimensional model
 • bi-strata analysis
 • coalition correlation
 • Ayatullah Khamenei
 1. قرآن کریم.

  * نهج البلاغه.

  1. ابن أبی‌الحدید، عبدالحمیدبن هبةالله (1404)، شرح نهج البلاغة لابن أبی‌الحدید، تحقیق و تصحیح: محمد ابوالفضل ابراهیم، قم: مکتبة آیة الله المرعشی النجفی‏.
  2. ابن أبی‌جمهور، محمدبن زین‌الدین (1405)، عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، تحقیق و تصحیح: مجتبی عراقی، قم: دار سیدالشهداء7 للنشر.
  3. برقی، احمدبن محمد (1370)، المحاسن، تهران: دارالکتب الإسلامیه.
  4. پایا، علی (1388)، «آیا الگوی توسعه ایرانی اسلامی دست‌یافتنی است؟»، در: روش‌شناسی علوم انسانی، ش60.
  5. جعفری، محمد تقی (1386)، فلسفه و هدف زندگی، تهران: انتشارات مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری.
  6. ‏حافظ شیرازی، شمس‌الدین محمد (1362)، دیوان حافظ، تهران: انتشارات ‏خوارزمی‏.
  7. حر عاملی، محمدبن حسن (1409)، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، چاپ اول، قم: انتشارات مؤسسه آل البیت:.
  8. حسین‌زاده یزدی، مهدی(1387)، «جستاری در مبانی معرفتی منطق فازی»، در: پژوهش‌های فلسفی ـ کلامی، ش 4.
  9. خطیب بغدادی، احمدبن علی (1395)، الرحلة فی طلب الحدیث، بیروت: دارالکتب العلمیة.
  10. خوش‌چهره، محمد و نیک‌بخش حبیبی (1391)، «اصول پایه‌ای و عناصر کلیدی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر اسناد فرادستی نظام جمهوری اسلامی ایران»، در: راهبرد، ش 62.
  11. دانایی‌فرد، حسن و سید مجتبی امامی (1386)، «استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد»، در: اندیشه مدیریت راهبردی، ش 2.
  12. دانایی‌فرد، حسن، سید مهدی الوانی و عادل آذر (1392)، روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران: انتشارات صفار.
  13. صدر، سید محمد باقر (1387)، قواعد کلی استنباط، ترجمه و شرح حلقه اول از دروس فی علم الاصول، ترجمه و شرح: رضا اسلامی، قم: مؤسسه بوستان کتاب.
  14. طاهری، مهدی (1390)، «ولایت‌مداری در الگوی پیشرفت سیاسی اسلامی ایرانی»، در: معرفت سیاسی، ش 2.
  15. عسکری، ابوهلال حسن‌بن عبدالله (1390)، فرهنگ واژگان مترادف (ترجمه معجم الفروق اللغویة)، ترجمه: مهدی کاظمیان و زهرا رضاخواه، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
  16. کاسکو، بارت (1377)، تفکر فازی، ترجمه: علی غفاری، عادل مقصودپور، علیرضا پورممتاز و جمشید قسیمی، تهران: انتشارات دانـشگاه خواجه نصیرالدین طوسی.
  17. کلینى، محمدبن یعقوب‌بن اسحاق‏ (1407)، الکافی، بتحقیق و تصحیح: علی اکبر غفارى و محمد آخوندى، تهران: دارالکتب الإسلامیه.
  18. متقی هندی، علاءالدین علی (1413)، کنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال، بیروت: مؤسسة الرساله.
  19. مصباح یزدی، محمد تقی (1389)، درباره پژوهش، تدوین و نگارش: جواد عابدینی، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;.
  20. مطهری، مرتضی (1389)، یادداشت‌های استاد مطهری (10)، چاپ دوم، تهران: انتشارات صدرا.
  21. ـــــــــــــــــــ (1390)، اصول فلسفه و روش رئالیسم (2)، چاپ نوزدهم، تهران: انتشارات صدرا.
  22. ـــــــــــــــــــ (1391)، اصول فلسفه و روش رئالیسم (5)، چاپ هفدهم، تهران: انتشارات صدرا.
  23. منصورنژاد، محمدو حبیب زمانی‌محجوب (1392)، «نسبت توسعه و عدالت در سه گفتمان لیبرالیسم، سوسیالیسم و اسلام»، در: پژوهش‌های سیاست اسلامی، ش 1.
  24. مهدی‌زاده، حسین (1382)، «آموزه‌های اسلامی در باب تقلید از الگوها (با تأکید بر دوره جوانی)»، در: معرفت، ش 67.
  25. بیانات در اولین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 10 آذر 1389.
  26. بیانات در چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع آزادی، 23 آبان 1391.
  27. بیانات و پیام‌های آیت‌الله خامنه‌ای برگرفته از تارنمای معظم‌له: http://farsi.khamenei.ir
  28. پیام به کنگره‌ هفت هزار زن شهید کشور، 16 اسفند 1391.
  29. دیدار با استادان و دانشجویان کردستان‏، 27 اردیبهشت 1388.
  30. دیدار با اعضای شورای عالی مرکز طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 14 اسفند 1391.
  31. دیدار با اقشار مختلف مردم به مناسبت میلاد امیرالمؤمنین على7، 30 شهریور 1381.
  32. دیدار با بانوان پزشک سراسر کشور، 26 دی 1368.
  33. دیدار با پاسداران، جانبازان، دانشجویان و دانش‌آموزان، 11 آبان 1379.
  34. دیدار با جمعی از مداحان سراسر کشور، 23 اردیبهشت 1391.
  35. دیدار با دانشجویان دانشگاه فردوسى مشهد، 25 اردیبهشت 1386.
  36. دیدار با زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی، 1 فروردین 1390.
  37. دیدار با زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی (ع)، 1 فروردین 1385.
  38. دیدار با شرکت‌کنندگان در اجلاس جهانی زنان و بیداری اسلامی، 31 تیر 1391.
  39. Kosko, Bart., (1993), Fuzzy Thinking: the New Science of Fuzzy Logic, Hyperion: New York.
  40. Reason, p., Rowan, j., (1981), Human Inquiry : A Sourcebook of New Paradigm Research, Chichester Wiley