اسلام و مطالعات اجتماعی (JISS) - مقالات آماده انتشار