انتظارات اقشار مختلف از روحانیون

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته فرهنگ وارتباطات

2 دانشجوی دکتری رشته جامعه‌شناسی

چکیده

انقلاب اسلامی ایران عامل بسیار مهم در تغییرات بنیادی‌ای بوده که در پی آن حکومت دینی در ایران برقرار شد. در سال‌های نخستین دهه چهارم انقلاب اسلامی نیز جامعه ایران با تغییرات بسیار گسترده روبه‌رو بوده است. عواملی چون وسایل ارتباط جمعی از قبیل اینترنت، ماهواره و... و رشد تحصیلات و حضور نسل جوان دارای ارزش‌های بیشتر مادی و گروه‌های مرجع دیگر و عصر اطلاعات سبب بروز تغییر انتظارات مردم از نقش‌های موجود در جامعه شده است. در این پژوهش انتظارات دینی مردم از روحانیون و چهار عامل (فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی) مؤثر بر انتظارات دینی مردم از روحانیون مورد بررسی قرار گرفته است. از میان مقوله‌های شاخص انتظارات دینی، رعایت احکام شرعی با 64 درصد رتبه اول را به خود اختصاص داده است یعنی روحانیون خود عامل به آن چه تبلیغ می‌کنند هستند. عامل فرهنگی، انتظارات اقتصادی، انتظارات اجتماعی و شاخص‌های سیاسی - به ترتیب، از لحاظ اهمیت - در برآوردن انتظارات دینی مردم در رتبۀ اول تا چهارم قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Common People’s Expectations of Clergymen

نویسندگان [English]

 • Ibrahim Fathi 1
 • Robabeh Fathi 2
چکیده [English]

The Islamic Revolution of Iran has been a very crucial factor in creating fundamental changes, a consequence of which is the establishment of religious government. In the early years of the fourth decade of the Islamic Revolution of Iran, the Iranian society faced pervasive changes. Factors such as mass media, including the internet, satellites, etc, the growth of educational level and the presence of the young generation with increasingly material values and other authoritative groups and the information age have resulted in changes in people’s expectations of the existing roles in the society. This research investigated people’s expectations of the clergymen and the four factors (cultural, social, political and economic) influential in the people’s religious expectations of clergymen. From among the variables of religious expectation index, the observation of religious rulings ranked first with 64%. That is to say, clergies must practice what they preach. Cultural factor, economic expectations, social expectations and political expectations ranked first to fourth respectively in terms of their importance in satisfying people’s expectations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • expectations of clergymen
 • cultural expectations
 • economic expectations
 • religious expectations
 • social expectations
 • political expectations
کتاب‌نامه

 1. باقی، عمادالدین (1364)، کاوشی دربارۀ روحانیت،تهران: بی‌نا
 2. داروندورف، رالف (1377)، انسان اجتماعی، غلامرضا خدیوی، تهران: انتشارات آگاه.
 3. رابرتسون، یان (1385)، درآمدی بر جامعه، ترجمة حسین بهروان، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
 4. رفیع‌پور، فرامرز (1377)، توسعه و تضاد، تهران: انتشارات سهامی.
 5. شیرازی، محمد (1351)، نقش روحانیت در سرنوشت مردم، قم: انتشارات قرآن.
 6. کوئن، بروس (1372)، درآمدی بر جامعه‌‌شناسی، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: نشر توتیا.
 7. کوزر، لوئیس (1369)، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، ترجمة محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 8. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (1384)، روحانیت و حوزه‌های علمیه از دیدگاه امام خمینی، تهران: چاپ سوم.
 9. مؤسسه فرهنگی دین‌پژوهی بشری (1382)، هویت جامعه روحانیت (شأن و منزلت)، مجموعه متون و اسناد روحانیت، مؤسسه فرهنگی دین‌پژوهی بشری، ج 32.
 10. مؤسسه فرهنگی دین‌پژوهی بشری (1383)، تاریخ روحانیت، مجموعه متون و اسناد روحانیت، مؤسسه فرهنگی دین‌پژوهی بشری،ج 1.
 11. مدیریت ویژه نشر آثار دفتر مقام معظم رهبری (1375)، حوزه و روحانیت، در آیینه رهنمودهای مقام معظم رهبری، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ج1.
 12. ملک، حسن (1388)، جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی، تهران: انتشارات پیام نور.