نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

مسأله اصلی این نوشتار، چیستی علوم اجتماعی است که خود ذاتاً پرسشی فلسفی است و مبانی و پیش‌فرض‌های این علوم را پس از مدت زمان نسبتاً زیادی که از استقرار آنها در جامعه بشری سپری شده است، مورد بررسی قرار می‌دهد. برای این منظور سعی گردید با استفاده از روش توصیف و تحلیل، به مهم‌ترین مشخصه‌های این علوم، زمینه‌ها و شرایط پیدایش آنها اشاره و ضمن بیان و نقد منابع کسب معرفت در این علوم، به مبانی معرفتی و آسیب‌های مترتب بر به‌کارگیری آنها در جامعه اسلامی پرداخته شود. در پایان، به‌سبب دغدغه دیندارانه نسبت به نحوه جریان این علوم در جامعه اسلامی، همنوا با تلاش‌هایی که در زمینه اسلامی‌سازی علوم انسانی در کشور به‌وجود آمده است، به مخاطرات این علوم اشاره و راه‌کارهای برون رفت از بن‌بست‌های آن بر اساس مبانی اندیشه اسلامی یادآوری خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Essence of Social Sciences

نویسنده [English]

 • Muhammadkazem Karimi

Researcher, Islamic Sciences and Culture Academy

چکیده [English]

test english summary test english summary test english summary test english summary test english summary test english summary test english summary test english summary test english summary test english summary test english summary test english summary test english summary test english summary test english summary test english summary test english summary test english summary test english summary test english summary test english summary test english summary test english summary test english summary test english summary test english summary test english summary test english summary test english summary test english summary test english summary test english summary test english summary test english summary test english summary test english summary test english summary test english summary test english summary test english summary test english summary test english summary test english summary 

کلیدواژه‌ها [English]

 • test english keywords test english keywords test english keywords test english keywords test english keywords test english keywords test english keywords test english keywords
 • test english keywords

* قرآن‌کریم

* نهج‌البلاغه

 1. آزاد ارمکی، تقی (1376)، نظریه‌های جامعه‌شناسی، تهران: سروش.
 2. استونز، راب (1387)، متفکران بزرگ جامعه‌شناسی، ترجمه: مهرداد میردامادی، تهران: نشر مرکز.
 3. اسمیت، فلیپ (1383)، درآمدی بر نظریه فرهنگی، ترجمه: حسن پویان، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی با همکاری مرکز بین‌المللی گفت‌وگوی تمدن‌ها.
 4. ایمان، محمدتقی (1390)، مبانی پارادایمی روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم انسانی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 5. بلیکی، نورمن (1391)، پارادایم‌های تحقیق در علوم انسانی، ترجمه: سیدمحمدرضا حسنی، محمدتقی ایمان و سیدمسعود ماجدی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 6. بنتون، تد و یان کرایب (1384)، فلسفه علوم اجتماعی، ترجمه: شهناز مسمی‌پرست و محمود متحد، تهران: نشر آگه.
 7. پارسانیا، حمید (1382)، «روش‌شناسى فلسفه سیاسى و علم سیاست»، فصلنامه علوم سیاسی، ش22.
 8. ــــــــــــــــــــ (1383)، «روش‌شناسی و اندیشه سیاسی»، فصلنامه علوم سیاسی، ش 28.
 9. تریگ، راجر (1384)، فهم علم اجتماعی، ترجمه: شهناز مسمی‌پرست، تهران: نشر نی.
 10. دورکیم، امیل (1368)، قواعد روش جامعه‌شناسی، ترجمه: علی‌محمد کاردان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 11. دیلتای، ویلهلم (1388)، مقدمه بر علوم انسانی، ترجمه: منوچهر صانعی دره‌بیدی، تهران: ققنوس.
 12. ریتزر، جورج (1377)، نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
 13. سایر، آندرو (1388)، روش در علوم اجتماعی - رویکردی رئالیستی، ترجمه: عماد افروغ، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 14. شایان‌مهر، علیرضا (1385)، دایرة‌المعارف تطبیقی علوم اجتماعی، ج 7، تهران: کیهان.
 15. شرت، ایون (1387)، فلسفه علوم اجتماعی قاره‌ای، ترجمه: هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
 16. شریف، میرمحمد (1362)، تاریخ فلسفه در اسلام، ج 4، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 17. شیرازی، صدرالدین (1981م)، الحکمة‌المتعالیة ‌فى‌الاسفار‌العقلیة‌الاربعة، ج 9، بیروت: دارالاحیاء‌التراث‌العربی‏.
 18. ــــــــــــــــــــ (1420ق)، المبدأ و المعاد، بیروت: دارالهادی.
 19. ــــــــــــــــــــ (1360)، الشواهد الربوبیة فی المناهج‌السلوکیة، تصحیح و مقدمه: سیدجلال‌الدین آشتیانی، مشهد: مرکز نشر دانشگاهی.
 20. ــــــــــــــــــــ (1378)، رسالة فی الحدوث، تحقیق و تصحیح: سیدحسین موسویان به اشراف سیدمحمد خامنه‌ای، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
 21. طباطبایی، محمدحسین (1414ق)، بدایةالحکمة، قم: مؤسسة النشرالاسلامی.
 22.  طوسى،‏ خواجه نصیرالدین (1361)، أساس الاقتباس، تصحیح: مدرس رضوى، ‏‏تهران: دانشگاه تهران.
 23. فلیک، اووه (1387)، درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه: هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
 24. فی، برایان (1383)، پارادایم‌شناسی علوم انسانی، ترجمه: مرتضی مردیها، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 25. کاپلستون، فردریک (1375)، تاریخ فلسفه، گروه مترجمان، ج 9، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش.
 26.  کوزر، لیوئیس (1383)، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
 27. گروه مؤلفان (1391)، فلسفه علم، ترجمه: منصور نصیری، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 28. گولد، جولیوس و ویلیام کولب (1384)، فرهنگ علوم اجتماعی، به کوشش: محمدجواد زاهدی، تهران: مازیار.
 29. مصباح‌یزدی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، محمدتقی (1391)، فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان.
 30. مصاحب، غلامحسین (1383)، دایرةالمعارف فارسی، ج 2، تهران: امیرکبیر.
 31. ملکیان، مصطفی (1378)، تاریخ فلسفه غرب، ج 3، قم: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه.
 32. نورى، حسین ‌بن‌محمدتقى (1408ق)، مستدرک‌الوسائل و مستنبط‌المسائل،‏ ج 28، قم: مؤسسة آل‌البیت(ع).