کلیدواژه‌ها = قرآن
تعداد مقالات: 10
1. بررسی نظام خانواده مبتنی بر نظریه استخلاف شهیدصدر

دوره 9، شماره3(پیاپی35)، زمستان 1400

10.22081/jiss.2020.58682.1691

محمد رفیق؛ فاضل حسامی؛ حسن خیری؛ سید مذر حکیم


2. مفهوم فرهنگی اجتماعی کودکی از دیدگاه قرآن

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، پاییز 1399، صفحه 124-154

10.22081/jiss.2020.58779.1696

محسن ربانی؛ عماد افروغ؛ کریم خان محمدی


4. عناصر جامعه‌پذیری (روش، محتوا و عوامل) حجاب در نظام اجتماعی قرآن

دوره 7، شماره 4(پیاپی 28)، بهار 1399، صفحه 95-118

10.22081/jiss.2020.68815

فاض حسامی؛ محمدیاسین بصیرت


5. نگاه فرایندی به سنت‌های اجتماعی در سوره اسراء

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، تابستان 1398، صفحه 53-74

10.22081/jiss.2019.67399

حسن غفاری فر؛ صفورا سالاریه


6. مؤلفه‌های کنش از منظر قرآن‌کریم

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، پاییز 1397، صفحه 107-130

10.22081/jiss.2018.66663

فاضل حسامی؛ محمد رفیق(نویسنده مسئول)


7. تفسیر المیزان و قرائتی دیگر از فلسفه تاریخ جهت پیشرفت اجتماع

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، پاییز 1396، صفحه 32-55

10.22081/jiss.2017.65111

ایوب امرائی؛ مریم نظربیگی؛ محمدرضا حسینی


10. امکان‌سنجی طراحی سامانه مسئله‌یابی دینی؛ با تاکید بر حوزه پژوهش‌های قرآنی

دوره 1، شماره 2(پیاپی 2)، پاییز 1392، صفحه 108-135

محمدعلی محمدی؛ حسن خیری