موضوعات = سیاست‌پژوهی ناظر به مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه؛
نقش تحولات شهری در پیدایش چالش‌های زیست مؤمنانۀ زنان در ایران

دوره 11، شماره2(پیاپی42)، مهر 1402، صفحه 122-152

10.22081/jiss.2023.64309.1933

شمس الله مریجی؛ ریحانه کارپرور؛ زهرا امین مجد


علل درونی گسترش اندیشه تکفیر در جهان اسلام معاصر

دوره 10، شماره4 (پیاپی40)، فروردین 1402، صفحه 101-132

10.22081/jiss.2023.62750.1912

امین کوشکی؛ ابوذر عمرانی


نظارت اجتماعی در نهج‌البلاغه: مبانی، مصادیق

دوره 9، شماره3(پیاپی35)، دی 1400، صفحه 83-107

10.22081/jiss.2021.60079.1771

حفیظ‌الله فولادی؛ غلامرضا معارفی


بررسی میزان همگرایی عفت‌جنسی در دیدگاه نخبگان حوزوی و مردم

دوره 9، شماره 2(پیاپی34)، مهر 1400، صفحه 189-217

10.22081/jiss.2021.59043.1709

صالحه خدادادی؛ راحله کاردوانی


گفتمان زن در شیعه و سلفیه و دلایل تحول آن در گفتمان شیعه

دوره 8، شماره 3(پیاپی31)، دی 1399، صفحه 91-119

10.22081/jiss.2021.59070.1711

حسین ناوشکی؛ محمد ابوالفتحی؛ طهماسب علی پوریانی


«حضور» و «ظهور» زن در جامعه از نگاه آیات و روایات

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، مهر 1399، صفحه 94-123

10.22081/jiss.2020.58271.1669

مریم کلانتری؛ محسن میرباقری