نمایه نویسندگان

آ

 • آقاجانی، نصرا... تفکر اجتماعی در غرب‌‌شناسی از منظر علامه طباطبایی ره [دوره 10، شماره2(پیاپی38)، 1401، صفحه 90-115]

ا

 • ابراهیم زاده یاسمین، حسین واکاوی نقش دین در سلامت اجتماعی‌ـ ‌روانی در مواجهه با پاندمی کووید-19 [دوره 10، شماره1(پیاپی37)، 1401، صفحه 150-180]
 • الهی نژاد، حسین تحلیل الگویی عدالت اجتماعی مهدوی در عصر غیبت بر اساس نظریۀ ولایت فقیه [دوره 10، شماره1(پیاپی37)، 1401، صفحه 7-35]
 • امین پور، احمد نقش خانه در گسترش روابط اجتماعی اسلامی در الگوهای معاصر معماری براساس سه‌گانهٔ سورهٔ مبارکه نور [دوره 10، شماره3(پیاپی39)، 1401، صفحه 197-229]

ب

 • باصری، زینب بررسی مقایسه‌ای آرا و اندیشه‌های استاد مرتضی مطهری و هربرت اسپنسر در باب تکامل اجتماعی [دوره 10، شماره4 (پیاپی40)، 1402، صفحه 133-157]
 • بوسلیکی، حسن آسیب‌‌شناسی «پوشش بانوان مبلغ دینی» با رویکرد اخلاق تبلیغ دین [دوره 10، شماره4 (پیاپی40)، 1402، صفحه 189-223]

پ

 • پارسانیا، حمید طراحی الگوی تبیین مخاطرات در عرصۀ اجتماع از منظر حکمت صدرایی [دوره 10، شماره1(پیاپی37)، 1401، صفحه 96-120]
 • پارسانیا، حمید نقد و بررسی نظریه «ساخت اجتماعی واقعیت» با تأکید بر چارچوب نظری «جهان‌های اجتماعی» [دوره 10، شماره3(پیاپی39)، 1401، صفحه 40-70]
 • پارسانیا، حمید ارزیابی بنیادین رویکرد بدن‌مند به دین با تأکید بر آرای برایان ترنر [دوره 10، شماره4 (پیاپی40)، 1402، صفحه 158-188]
 • پاشایی، وحید مؤلفه‌های جامعه صالح در اندیشه امام موسی صدر [دوره 10، شماره2(پیاپی38)، 1401، صفحه 33-61]

ت

 • تاج بخش، غلامرضا واکاوی نقش دین در سلامت اجتماعی‌ـ ‌روانی در مواجهه با پاندمی کووید-19 [دوره 10، شماره1(پیاپی37)، 1401، صفحه 150-180]
 • تجری، علی اصغر نگرشی بر کارکرد دین در آداب اجتماعی آپارتمان‌نشینی از منظر قرآن و روایات [دوره 10، شماره2(پیاپی38)، 1401، صفحه 193-224]

ح

 • حسینی، راضیه نگرشی بر کارکرد دین در آداب اجتماعی آپارتمان‌نشینی از منظر قرآن و روایات [دوره 10، شماره2(پیاپی38)، 1401، صفحه 193-224]
 • حسینی جبلی، سید میر صالح مؤلفه‌های کنش‌های اجتماعی اسلامی‌ و مقایسه سبک‌های هویت براساس آن [دوره 10، شماره4 (پیاپی40)، 1402، صفحه 34-68]
 • حسینی کاشانی، فاطمه مرضیه آسیب‌‌شناسی «پوشش بانوان مبلغ دینی» با رویکرد اخلاق تبلیغ دین [دوره 10، شماره4 (پیاپی40)، 1402، صفحه 189-223]

خ

 • خیری، حسن کارکردهای اجتماعی سنن ‌الهی از دیدگاه مقام معظم رهبری سیدعلی خامنه‌ای دام عزه [دوره 10، شماره3(پیاپی39)، 1401، صفحه 7-39]

د

 • دیبا، حسین عوامل تحقّق احساس مطلوب شهروندان نسبت به عدالت کیفری [دوره 10، شماره3(پیاپی39)، 1401، صفحه 71-99]

ر

 • رفیق، محمد کارکردهای اجتماعی سنن ‌الهی از دیدگاه مقام معظم رهبری سیدعلی خامنه‌ای دام عزه [دوره 10، شماره3(پیاپی39)، 1401، صفحه 7-39]
 • رمضانی، رضا واکاوی نقش دین در سلامت اجتماعی‌ـ ‌روانی در مواجهه با پاندمی کووید-19 [دوره 10، شماره1(پیاپی37)، 1401، صفحه 150-180]

س

 • سلطانی، مهدی بازخوانی انتقادی منطق تکوینی علم اجتماعی دورکیم از منظر حکمت متعالیه [دوره 10، شماره1(پیاپی37)، 1401، صفحه 68-95]
 • سلطانی، مهدی ارزیابی بنیادین رویکرد بدن‌مند به دین با تأکید بر آرای برایان ترنر [دوره 10، شماره4 (پیاپی40)، 1402، صفحه 158-188]
 • سلیمان نژاد، طاهره بررسی پایبندی دینی و گرایش به رفتارهای پرخطر (مورد مطالعه: نوجوانان و جوانان شهر کاشان) [دوره 10، شماره1(پیاپی37)، 1401، صفحه 181-207]
 • سلیمان نژاد، محمد بررسی پایبندی دینی و گرایش به رفتارهای پرخطر (مورد مطالعه: نوجوانان و جوانان شهر کاشان) [دوره 10، شماره1(پیاپی37)، 1401، صفحه 181-207]

ش

 • شاکری زواردهی، روح اله بررسی کارکردشناسانه باورداشت آموزه مهدویت با رویکرد اجتماعی [دوره 10، شماره4 (پیاپی40)، 1402، صفحه 7-33]
 • شجریان، مهدی فلسفه‌های حجاب و عدالت جنسیتی [دوره 10، شماره1(پیاپی37)، 1401، صفحه 121-149]

ص

 • صالحی، ابوذر نقش خانه در گسترش روابط اجتماعی اسلامی در الگوهای معاصر معماری براساس سه‌گانهٔ سورهٔ مبارکه نور [دوره 10، شماره3(پیاپی39)، 1401، صفحه 197-229]
 • صیرفیان پور، مصطفی نقش خانه در گسترش روابط اجتماعی اسلامی در الگوهای معاصر معماری براساس سه‌گانهٔ سورهٔ مبارکه نور [دوره 10، شماره3(پیاپی39)، 1401، صفحه 197-229]

ع

 • عابدیان، سیدحسن نگرشی بر کارکرد دین در آداب اجتماعی آپارتمان‌نشینی از منظر قرآن و روایات [دوره 10، شماره2(پیاپی38)، 1401، صفحه 193-224]
 • عبدالله، ابراهیم طبقات اجتماعی از دیدگاه قرآن کریم و شیوه‌های مواجهه با آنان [دوره 10، شماره3(پیاپی39)، 1401، صفحه 100-130]
 • عبداله آبادی کهن، فاطمه طراحی الگوی تبیین مخاطرات در عرصۀ اجتماع از منظر حکمت صدرایی [دوره 10، شماره1(پیاپی37)، 1401، صفحه 96-120]
 • عرفان، امیرمحسن الزامات مواجهه با عوامل تهدیدکنندۀ هویت دینی در سیره و کلام امیرمؤمنان علی (علیه السلام) با تأکید بر نهج‌البلاغه [دوره 10، شماره4 (پیاپی40)، 1402، صفحه 69-100]
 • علمدار علی اکبری، سمیرا مؤلفه‌های جامعه صالح در اندیشه امام موسی صدر [دوره 10، شماره2(پیاپی38)، 1401، صفحه 33-61]
 • عمرانی، ابوذر علل درونی گسترش اندیشه تکفیر در جهان اسلام معاصر [دوره 10، شماره4 (پیاپی40)، 1402، صفحه 101-132]

ف

 • فکری فلاح، محسن الزامات مواجهه با عوامل تهدیدکنندۀ هویت دینی در سیره و کلام امیرمؤمنان علی (علیه السلام) با تأکید بر نهج‌البلاغه [دوره 10، شماره4 (پیاپی40)، 1402، صفحه 69-100]

ق

 • قنبری نیک، محسن طبقات اجتماعی از دیدگاه قرآن کریم و شیوه‌های مواجهه با آنان [دوره 10، شماره3(پیاپی39)، 1401، صفحه 100-130]

ک

 • کلانتری، عبدالحسین طراحی الگوی تبیین مخاطرات در عرصۀ اجتماع از منظر حکمت صدرایی [دوره 10، شماره1(پیاپی37)، 1401، صفحه 96-120]
 • کوشکی، امین علل درونی گسترش اندیشه تکفیر در جهان اسلام معاصر [دوره 10، شماره4 (پیاپی40)، 1402، صفحه 101-132]

م

 • مالکی بروجنی، محمدرضا نقد و بررسی نظریه «ساخت اجتماعی واقعیت» با تأکید بر چارچوب نظری «جهان‌های اجتماعی» [دوره 10، شماره3(پیاپی39)، 1401، صفحه 40-70]
 • محبی، علی ارائه الگوی تربیت دینی برای دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم با رویکرد نشاط‌آوری، براساس آیات و روایات‏ [دوره 10، شماره2(پیاپی38)، 1401، صفحه 161-192]
 • محمدی، اصغر بررسی مقایسه‌ای آرا و اندیشه‌های استاد مرتضی مطهری و هربرت اسپنسر در باب تکامل اجتماعی [دوره 10، شماره4 (پیاپی40)، 1402، صفحه 133-157]
 • محمدی، محمد الگوی همگرایی مردم و روحانیت در جمهوری اسلامی ایران با رویکرد گراندد تئوری [دوره 10، شماره3(پیاپی39)، 1401، صفحه 131-170]
 • مداحی، جواد واکاوی نقش دین در سلامت اجتماعی‌ـ ‌روانی در مواجهه با پاندمی کووید-19 [دوره 10، شماره1(پیاپی37)، 1401، صفحه 150-180]
 • میری، سید جواد بازخوانی خوانش حِکمی استاد مطهری از ناسیونالیسم به‌مثابه مؤلفه‌ای از تجدّد ایرانی [دوره 10، شماره3(پیاپی39)، 1401، صفحه 171-196]
 • مرتضوی، دکتر سید خدایار خوانشی از عزاداری حسینی ع، به‌‌‌مثابۀ یک سبک‌‌زندگی [دوره 10، شماره1(پیاپی37)، 1401، صفحه 36-67]
 • مریجی، شمس اله تبیین جامعه شناختی زیارت اربعین و کارکردهای اجتماعی آن [دوره 10، شماره2(پیاپی38)، 1401، صفحه 7-32]
 • مشکاتی، صادق بازخوانی انتقادی منطق تکوینی علم اجتماعی دورکیم از منظر حکمت متعالیه [دوره 10، شماره1(پیاپی37)، 1401، صفحه 68-95]
 • منصوری، مریم ارزیابی بنیادین رویکرد بدن‌مند به دین با تأکید بر آرای برایان ترنر [دوره 10، شماره4 (پیاپی40)، 1402، صفحه 158-188]
 • مهدی پور، حسین صورت‌‌بندی مؤلفه‌‌های رسانه تراز انقلاب ‌اسلامی از نگاه رهبران و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره2(پیاپی38)، 1401، صفحه 116-160]
 • مهدی نژاد، سید رضا رویکردی نظری به مسئله رابطۀ دین و تمدن [دوره 10، شماره2(پیاپی38)، 1401، صفحه 62-89]
 • مهربانی فر، حسین صورت‌‌بندی مؤلفه‌‌های رسانه تراز انقلاب ‌اسلامی از نگاه رهبران و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره2(پیاپی38)، 1401، صفحه 116-160]
 • مؤذن، کاظم صورت‌‌بندی مؤلفه‌‌های رسانه تراز انقلاب ‌اسلامی از نگاه رهبران و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره2(پیاپی38)، 1401، صفحه 116-160]
 • مویزچی، جواد خوانشی از عزاداری حسینی ع، به‌‌‌مثابۀ یک سبک‌‌زندگی [دوره 10، شماره1(پیاپی37)، 1401، صفحه 36-67]

ن

 • ناری قمی، مسعود نقش خانه در گسترش روابط اجتماعی اسلامی در الگوهای معاصر معماری براساس سه‌گانهٔ سورهٔ مبارکه نور [دوره 10، شماره3(پیاپی39)، 1401، صفحه 197-229]
 • نیازی، محسن بررسی پایبندی دینی و گرایش به رفتارهای پرخطر (مورد مطالعه: نوجوانان و جوانان شهر کاشان) [دوره 10، شماره1(پیاپی37)، 1401، صفحه 181-207]
 • نیرومند، زینب ارائه الگوی تربیت دینی برای دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم با رویکرد نشاط‌آوری، براساس آیات و روایات‏ [دوره 10، شماره2(پیاپی38)، 1401، صفحه 161-192]
 • نوری، نجیب الله مؤلفه‌های کنش‌های اجتماعی اسلامی‌ و مقایسه سبک‌های هویت براساس آن [دوره 10، شماره4 (پیاپی40)، 1402، صفحه 34-68]

و

 • وکیلی، نجمه ارائه الگوی تربیت دینی برای دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم با رویکرد نشاط‌آوری، براساس آیات و روایات‏ [دوره 10، شماره2(پیاپی38)، 1401، صفحه 161-192]

ه

 • هاشمیان، محمد حسین الگوی همگرایی مردم و روحانیت در جمهوری اسلامی ایران با رویکرد گراندد تئوری [دوره 10، شماره3(پیاپی39)، 1401، صفحه 131-170]