نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، سیدعلی اکبر تبیین سیاست‌های شکل‌گیری نظام اداره فرهنگ کشور، با تکیه بر راهبرد مردمی‌سازی [دوره 1، شماره 3(پیاپی 3)، 1392، صفحه 2-38]
 • امامی، سید مجید جامعه‌‌‌شناسی شیعی و امکان یا امتناع الگوی پیشرفت در جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 3(پیاپی 3)، 1392، صفحه 39-59]
 • امامی، سید مجید چارچوبی انتقادی برای سیاست‌پژوهشی مسئله حجاب در جمهوری اسلامی ایران؛ منطبق بر نظریه و الگوی عرفی‌شدن جامعه ایران [دوره 1، شماره 1(پیاپی 1)، 1392، صفحه 115-135]

ب

 • بنافی، مسعود تبیین سیاست‌های شکل‌گیری نظام اداره فرهنگ کشور، با تکیه بر راهبرد مردمی‌سازی [دوره 1، شماره 3(پیاپی 3)، 1392، صفحه 2-38]
 • بهمنی، محمدرضا درآمدی بر روش‌شناسی کاربست نظریه‌های علوم اجتماعی در سیاست‌گذاری فرهنگی با مروری بر اصول و مبانی اندیشهٔ صدرایی [دوره 1، شماره 3(پیاپی 3)، 1392، صفحه 176-200]
 • بهمنی، محمدرضا دین‌‌‌‌‌پژوهی (به مثابه مطالعه نسبت دین و زندگی) از منظر جریان‌های فکری ایرانِ معاصر و کاربرد آن در حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی [دوره 1، شماره 2(پیاپی 2)، 1392، صفحه 32-55]

پ

 • پارسانیا، حمید روش‌شناسی اندیشه اجتماعی ابن‌ رشد [دوره 1، شماره 1(پیاپی 1)، 1392، صفحه 52-85]

ج

 • جانقربان، مریم طراحی الگوی سنجش و گزینش مدیران فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به همراه ارائه بسته سیاست‌های پیشنهادی [دوره 1، شماره 3(پیاپی 3)، 1392، صفحه 142-175]
 • جهانیان، ناصر پارادایم اسلامی توسعه انسانی [دوره 1، شماره 2(پیاپی 2)، 1392، صفحه 136-161]
 • جهانیان، ناصر تبیین و نقد الگوی توسعه انسانی [دوره 1، شماره 1(پیاپی 1)، 1392، صفحه 86-114]

ح

 • حاج محمدی، حسین روش‌شناسی انتقادی مکتب بیرمنگام (با رویکرد حکمت اسلامی) [دوره 1، شماره 2(پیاپی 2)، 1392، صفحه 86-107]
 • حسین نژاد، یوسف امام خمینی و اندیشۀ پیشرفت اجتماعی بر محور احیای تمدن اسلامی [دوره 1، شماره 3(پیاپی 3)، 1392، صفحه 60-92]

خ

 • خان محمدی، کریم درآمدی بر مفهوم فلسفۀ «فرهنگ و ارتباطات» [دوره 1، شماره 4(پیاپی 4)، 1393، صفحه 2-25]
 • خان محمدی، کریم روش‌شناسی انتقادی مکتب بیرمنگام (با رویکرد حکمت اسلامی) [دوره 1، شماره 2(پیاپی 2)، 1392، صفحه 86-107]
 • خیری، حسن امکان‌سنجی طراحی سامانه مسئله‌یابی دینی؛ با تاکید بر حوزه پژوهش‌های قرآنی [دوره 1، شماره 2(پیاپی 2)، 1392، صفحه 108-135]

ز

 • زائری، قاسم بررسی تاریخی چگونگی تطور معنایی مفهوم «ملّت» از فهم دینی به درک تجددی در آستانۀ نهضت مشروطه [دوره 1، شماره 4(پیاپی 4)، 1393، صفحه 26-54]

س

 • سروریان، حمیدرضا ضرورت وحی از دیدگاه علامه‌ طباطبایی با رویکرد نیاز اجتماعی [دوره 1، شماره 4(پیاپی 4)، 1393، صفحه 138-153]
 • سلطانی، مهدی هویت زن و مرد در نگاه حکمت اسلامی و دلالت‌های آن برای طراحی نظریه‌ای دربارۀ تحکیم خانواده [دوره 1، شماره 3(پیاپی 3)، 1392، صفحه 120-141]
 • سوزنچی، حسین ارائه چارچوبی اسلامی برا ی سلامت روابط جنسیتی دختران [دوره 1، شماره 1(پیاپی 1)، 1392، صفحه 26-51]

ع

 • عرب اسدی، حسین تبیین سیاست‌های شکل‌گیری نظام اداره فرهنگ کشور، با تکیه بر راهبرد مردمی‌سازی [دوره 1، شماره 3(پیاپی 3)، 1392، صفحه 2-38]
 • علینی، محمد بررسی کارکردهای خانواده در شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری سبک زندگی اسلامی [دوره 1، شماره 4(پیاپی 4)، 1393، صفحه 77-107]

غ

 • غمامی، سیدمحمدعلی دستور جلسه برای سیاست‌گذاری مسئله روابط جنسی در ایران؛ روابط جنسی به شیوۀ مدرن یا سنتی [دوره 1، شماره 2(پیاپی 2)، 1392، صفحه 56-87]

ف

 • فتحی، ابراهیم انتظارات اقشار مختلف از روحانیون [دوره 1، شماره 2(پیاپی 2)، 1392، صفحه 2-31]
 • فتحی، ربابه انتظارات اقشار مختلف از روحانیون [دوره 1، شماره 2(پیاپی 2)، 1392، صفحه 2-31]
 • فخر زارع، سیدحسین رابطۀ سطح زندگی و انحرافات اجتماعی در آیات و روایات اسلامی [دوره 1، شماره 4(پیاپی 4)، 1393، صفحه 55-76]
 • فخر زارع، سید حسین جریان‌شناسی اجتماعی- سیاسی روحانیت [دوره 1، شماره 1(پیاپی 1)، 1392، صفحه 4-25]
 • فقیهی، قادر ضرورت وحی از دیدگاه علامه‌ طباطبایی با رویکرد نیاز اجتماعی [دوره 1، شماره 4(پیاپی 4)، 1393، صفحه 138-153]

ق

 • قیدرلو، کمیل طراحی الگوی سنجش و گزینش مدیران فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به همراه ارائه بسته سیاست‌های پیشنهادی [دوره 1، شماره 3(پیاپی 3)، 1392، صفحه 142-175]
 • قلی پور، مریم ضرورت وحی از دیدگاه علامه‌ طباطبایی با رویکرد نیاز اجتماعی [دوره 1، شماره 4(پیاپی 4)، 1393، صفحه 138-153]
 • قنبری نیک، سیف الله روابط همسایگی در سبک زندگی اسلامی [دوره 1، شماره 4(پیاپی 4)، 1393، صفحه 108-137]

ک

 • کچویان، حسین بررسی تاریخی چگونگی تطور معنایی مفهوم «ملّت» از فهم دینی به درک تجددی در آستانۀ نهضت مشروطه [دوره 1، شماره 4(پیاپی 4)، 1393، صفحه 26-54]
 • کرم اللهی، نعمت الله بررسی وضعیت دین‌داری جوانان شهر قم [دوره 1، شماره 2(پیاپی 2)، 1392، صفحه 162-176]

ل

 • لب خندق، محسن درآمدی بر صورت‌بندی «جایگاه مسجد در سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران»، بر پایۀ تطورات کارکردی مساجد در گذر تاریخ [دوره 1، شماره 1(پیاپی 1)، 1392، صفحه 136-166]

م

 • محمدی، محمدعلی امکان‌سنجی طراحی سامانه مسئله‌یابی دینی؛ با تاکید بر حوزه پژوهش‌های قرآنی [دوره 1، شماره 2(پیاپی 2)، 1392، صفحه 108-135]
 • مهدی پور، فرشاد ارائه سیاست‌های کاربردی در قبال مسائل محتوایی- محیطی خبرگزاری‌های ایران [دوره 1، شماره 3(پیاپی 3)، 1392، صفحه 93-119]
 • مهدی پور، فرشاد بررسی انتقادی رویکرد تصویری به مناسک مذهبی و ارائه پیشنهادهای سیاستی (با تأکید بر برنامه‌های تلویزیون در ماه مبارک رمضان) [دوره 1، شماره 1(پیاپی 1)، 1392، صفحه 167-182]

و

 • واثقی، میثم روش‌شناسی اندیشه اجتماعی ابن‌ رشد [دوره 1، شماره 1(پیاپی 1)، 1392، صفحه 52-85]

ه

 • هاشمیان، سیدمحمدحسین درآمدی بر صورت‌بندی «جایگاه مسجد در سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران»، بر پایۀ تطورات کارکردی مساجد در گذر تاریخ [دوره 1، شماره 1(پیاپی 1)، 1392، صفحه 136-166]