نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای «سیاست‌گذاری فرهنگی» دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه علوم تحقیقات تهران

چکیده

فرهنگ و سازمان‌‌‌های فرهنگی پس از انقلاب اسلامی ایران همواره با نگاهی هزینه‌‌‌ای و نه سرمایه‌‌‌ای مورد توجه قرارگرفته‌اند. این در حالی است که فرهنگ همواره از جایگاهی راهبردی برای نظام جمهوری اسلامی ایران برخوردار بوده است. نخستین گام برای تغییر چنین رویکردی، تدوین سیاست‌‌‌هایی جهت اصلاح نظام سازمانی در سطح کلان است. با چنین نگاهی، مقاله حاضر مجموعه ویژگی‌های مدیر شایستۀ فرهنگی را برشمرده و به مدل‌سازی در این حوزه پرداخته است. مقاله شامل سه بخش اصلیِ بررسی و صورت‌بندی مسئله در ایران، بررسی و نقد سیاست‌‌‌های موجود و در نهایت، پیشنهاد سیاست‌‌‌های مطلوب است. در واقع، نگارنده برای دستیابی به سیاست‌‌‌های مطلوب به دلیل کلاژگونه بودن یافته‌‌‌های تحقیقات پیشینی و نداشتن مدلی جامع، به بررسی مدل‌‌‌های شایستگی پرداخته و از میان مدل‌‌‌های موجود مرتبط، از مدل نقش‌‌‌های مدیریتی کویین و مهارت‌‌‌های مدیریتی کاتز - به‌عنوان اصلی‌‌‌ترین مدل‌‌‌ها - استفاده شده است. در نهایت، شایستگی‌‌‌های مدیریتی ناظر بر سه بعد اصلی شخصیت، مهارت و دانش، شاخص‌‌‌سازی شده و بر اساس مؤلفه‌‌‌هایی چون گسترۀ جغرافیایی، سطح‌‌‌های سازمانی، نقش‌‌‌های درون‌‌‌سازمانی و نوع مأموریت سازمانی، سطح‌‌‌بندی شده‌‌‌اند. در پایان، آسیب‌‌‌های مراحل گوناگون نظام شایسته‌‌‌سالاری بررسی و با تکیه بر پارادایم مدیریت اسلامی، راه‌‌‌حل‌‌‌های کلی و سیاست‌‌‌هایی برای برون‌‌‌رفت از این آسیب‌‌‌ها ارائه شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Devising a Model for Evaluating and Selecting Cultural Managers in the Islamic Republic of Iran along with Giving a Package of Suggested Policies

نویسندگان [English]

 • Komeil Qeidarlu 1
 • Maryam Janqorban 2

چکیده [English]

After the Islamic Revolution, culture and cultural organizations have always been dealt with by an expense-oriented approach rather than an investment whereas culture has had a strategic status for the Islamic Republic of Iran. To change this approach, it is required to make new policies helping to the modification of organizational system.In this respect, we make a list of properties for a qualified cultural manager and form a model for that. This paper has three major parts: a) studying and formalizing the problem in Iran, b) studying and criticizing the existing policies, and finally c) recommending the ideal policies. Actually, because findings of the former studies in this regard have not been enjoyed a comprehensive model, we have reviewed different merit models among which two major ones were used here: Quinn’s management functions and Katz’s management skills. Finally, three dimensions of management qualification, i.e. personality, skill, and knowledge is indexed; they are also leveled based on geographical extension, organizational levels, intra-organizational functions, and organizational mission. In the end, inconveniences of different stages of merit system is examined and some general resolutions and policies to avoid these inconveniences is offered.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Merit System
 • cultural management
 • Cultural Manager
 • Qualification
 • Personality
 • Skill
 • Knowledge

کتاب‌نامه

 1. الوانی، سید مهدی، هاشمیان، سید محمدحسین و بهمنی، محمدرضا، (1388)، «اجرا و ارزیابی سیاست‌ها در سازمان‌های دولتی با بهره‌گیری از الگوی مدیریت متوازن سیاست‌ها(BSC) مطالعۀ موردی: دفتر تبلیغات اسلامی، اندیشۀ مدیریت، ش2.
 2. بانک اطلاعات مدیران صنعت کشور (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) 05/12/1390.

http://www. iranmanagers. ir/KanonArzyabi. aspx

 1. تحلیلی پیرامون ابعاد اجتماعی شایسته‌‌‌سالاری سازمان‌‌‌های دولتی (حوزۀ بررسی وزارت نیرو). 05/ 12/ 1390.

 http://psc-ir. org/Edited/11-F-MNG-2283. pdf

 1. تدوین مدل شایستگی‌‌‌های سازمان تأمین اجتماعی (مرکز مشاورۀ مدیریت آریانا) 05/12/ 1390.

http://aryanacmc. com/Content. aspx?id=128

 1. دانایی‌‌‌فرد، حسین، رجب‌‌‌زاده، علی و درویشی، آذر (1389)، «تبیین نقش شایستگی‌‌‌های اخلاقی- اسلامی و فرهنگ خدمت‌گزاری در ارتقای پاسخ‌گویی عمومی بیمارستان‌‌‌های دولتی»، مجلۀ اخلاق و تاریخ پزشکی، دورۀ سوم، ش4. http://journals. tums. ac. ir
 2. درگاهی، حسین (1386)، شناسایی شایستگی‌‌‌های مدیریتی مدیران فرهنگسراها، پایان‌نامه‌ کار‌شناسی ارشد، سازمان مدیریت صنعتی.
 3. رابینز، استیفن، پی (1384)، رفتار سازمانی (مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها)، ج 1،ترجمۀ علی پارساییان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 4. زاهدی، شمس‌‌‌السادات و شیخ، ابراهیم (1389)، «الگوی قابلیت‌‌‌های راهبردی مدیران میانی دولتی» مطالعات مدیریتی، بهار 1389، ص95- 139.
 5. علاقه‌‌‌بند، علی (1388)، مدیریت عمومی، تهران: روان.

10. غفاریان، وفا (1381)، شایستگی‌‌‌های مدیران، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.

11. فرهی بوزنجانی، برزو (1383)، نحوۀ تواناسازی مدیران استراتژیک فرهنگ کشور با رویکرد مدیریت استراتژیک فرهنگی، تهران: دبیرخانۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی.

12. ازگلی، محمد (1383)، شناخت دانش و مهارت مورد نیاز مدیران فرهنگی کشور، تهران: دبیرخانۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی.

13. ناظمی اردکانی، مهدی (1383)، شرایط ویژگی‌های عزل و نصب مدیران فرهنگی، تهران: دبیرخانۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی.

14. ـــــــــــــــــــ ، (1385)، چگونگی عزل و نصب مدیران فرهنگی، (آذر1385)، (05/ 12/ 1390).

http://www. iranculture. org/UserFiles/pajhohesh/kalan/m10. pdf

15. هاسپرز، جان و اسکراتن، راجر (1379)، فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی، ترجمۀ یعقوب آژند، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

16. هاگورت، گیپ (1390)، مدیریت فرهنگی- هنری، سهیل سمی و زهره حسین‌‌‌زادگان، تهران: ققنوس.

17. یاور، بیژن و میرطاهری، ‌میثم (1387)، «آسیب‌‌‌شناسی ساختار سازمانی فرهنگی و جایگاه نهادهای فرهنگی»، همایش ملی توسعه و تحول در فرهنگ و هنر.

18. یوسفی، احمد و عرفانی، مریم (1388)، «نقش شایستگی‌‌‌های سرپرستی در توسعه سرمایۀ انسانی»، ماهنامۀ مهندسی خودرو و صنایع وابسته، 5/ 12/ 1390.

 http://www. saipaonline. com/media/file/63-69. pdf