دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22) - شماره پیاپی 22، اجرایی، مهر 1397، صفحه 7-178 
رابطۀ اسلام و تمدن در اندیشۀ امام خمینی (ره)

صفحه 7-29

10.22081/jiss.2018.66659

محسن الویری؛ سیدرضا مهدی‌نژاد (نویسنده مسئول)


بررسی رابطه سواد رسانه‌ای و تهاجم فرهنگی در شبکه‌های اجتماعی

صفحه 152-178

10.22081/jiss.2018.66665

سیدعلی‌محمد رضوی؛ نصرت‌الله نعمتی‌فر(نویسنده مسئول)؛ سیدحسین موسوی