دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 (پیاپی 9) - شماره پیاپی 9، اجرایی، تابستان 1394، صفحه 2-194 
5. تبیین و بررسی مبانی معرفتی دیرینه‌شناسی میشل فوکو

صفحه 123-154

مهدی حسین‌زاده یزدی؛ سیدمحسن ملاباشی؛ منیره زین‌العابدینی ‌رنانی