دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 پیاپی (10)، پاییز 1394 
6. بررسی و نقد استنباط فمینیست‌ها از حجاب

صفحه 145-174

عبداله بهمن‌پوری؛ صدیقه آل‌کثیر