موضوعات = تمرکز محتوایی بر مباحث فرهنگی و اجتماعی معطوف به حوزه دین؛
تعداد مقالات: 21
2. تحلیل جامعه‌شناختی ادوار علوم حدیث شیعه

دوره 9، شماره 1(پیاپی 33)، تابستان 1400، صفحه 7-40

10.22081/jiss.2021.59368.1727

قاسم ابراهیمی پور


3. نگرشی به کار کرد های دین در مدیریت خانواده در مقایسه با رویکرد فمنیسم از منظر قرآن

دوره 9، شماره 1(پیاپی 33)، تابستان 1400، صفحه 178-206

10.22081/jiss.2021.59905.1750

راضیه حسینی؛ علی اصغر تجری (نویسنده مسئول)؛ سیدحسن عابدیان


4. الگوی سرمایه‌اجتماعی در کنشگری امام موسی صدر

دوره 9، شماره 1(پیاپی 33)، تابستان 1400، صفحه 95-124

10.22081/jiss.2021.60918.1810

محمد علینی (نویسنده مسئول)؛ الله کرم کرمی پور؛ محسن کمالیان؛ وحید سهرابی فر


5. آسیب‌های اجتماعی برآیند شکاف مسجد و جامعه

دوره 8، شماره 4(پیاپی32)، بهار 1400، صفحه 6-26

10.22081/jiss.2021.60577.1788

داود رحیمی سجاسی


6. مسجد و پیشگیری از طلاق و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن

دوره 8، شماره 4(پیاپی32)، بهار 1400، صفحه 119-147

10.22081/jiss.2021.60274.1776

فاضل حسامی؛ منصوره غلامی


7. کارویژه‌های مسجد برای سالم‌سازی محیط پیرامون

دوره 8، شماره 4(پیاپی32)، بهار 1400، صفحه 185-207

10.22081/jiss.2021.60900.1808

سید حامد شریعتمداری


8. نقش مساجد در پیشگیری از کاهش جمعیت

دوره 8، شماره 4(پیاپی32)، بهار 1400، صفحه 89-118

10.22081/jiss.2021.59555.1734

سید میر صالح حسینی جبلی


10. تأملاتی معرفت‌شناختی در باب عدالت فرهنگی

دوره 8، شماره 3(پیاپی31)، زمستان 1399، صفحه 7-35

10.22081/jiss.2021.58888.1701

احمد اولیایی؛ احمد واعظی


11. الگوی مبانی علم‌شناسی در علوم انسانی با معرفت‌بخشی از قرآن کریم

دوره 8، شماره 3(پیاپی31)، زمستان 1399، صفحه 36-68

10.22081/jiss.2021.59080.1713

هادی حاجی حسن دنیادیده؛ محمد رضا شاه آبادی؛ زهرا طالب


14. مفهوم فرهنگی اجتماعی کودکی از دیدگاه قرآن

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، پاییز 1399، صفحه 124-154

10.22081/jiss.2020.58779.1696

محسن ربانی؛ عماد افروغ؛ کریم خان محمدی


15. شخصیت شناسیِ مخاطب در فرایند ارتباطی رسول اکرم(ص)

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، پاییز 1399، صفحه 65-93

10.22081/jiss.2020.57688.1652

مرتضی دادور آلانق؛ محمدحسین دانشکیا


16. نقش شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام در بازتولید فرهنگ دینی در میان جوانان ایرانی

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، پاییز 1399، صفحه 155-190

10.22081/jiss.2020.57836.1657

علی جعفری؛ یاور علی پور؛ شهناز هاشمی


17. نسبت میان دین وفرهنگ درتلقی های جامعه شناختی

دوره 8، شماره 1(پیاپی 29)، تابستان 1399، صفحه 153-194

10.22081/jiss.2020.56982.1624

سید حسین شرف الدین


18. اهمّیّت و کارکردهای اجتماعی تولّی و تبرّی در سبک زندگی اسلامی

دوره 8، شماره 1(پیاپی 29)، تابستان 1399، صفحه 95-123

10.22081/jiss.2020.55325.1553

روح الله محمدی؛ فرزانه اکبرپناه