موضوعات = تمرکز محتوایی بر مباحث فرهنگی و اجتماعی معطوف به حوزه دین؛
طبقات اجتماعی از دیدگاه قرآن کریم و شیوه‌های مواجهه با آنان

دوره 10، شماره3(پیاپی39)، دی 1401، صفحه 100-130

10.22081/jiss.2022.64256.1932

محسن قنبری نیک؛ ابراهیم عبدالله


نقش خانه در گسترش روابط اجتماعی اسلامی در الگوهای معاصر معماری براساس سه‌گانهٔ سورهٔ مبارکه نور

دوره 10، شماره3(پیاپی39)، دی 1401، صفحه 197-229

10.22081/jiss.2022.63370.1903

مصطفی صیرفیان پور؛ احمد امین پور؛ ابوذر صالحی؛ مسعود ناری قمی


رویکردی نظری به مسئله رابطۀ دین و تمدن

دوره 10، شماره2(پیاپی38)، مهر 1401، صفحه 62-89

10.22081/jiss.2022.63276.1901

سید رضا مهدی نژاد


نگرشی بر کارکرد دین در آداب اجتماعی آپارتمان‌نشینی از منظر قرآن و روایات

دوره 10، شماره2(پیاپی38)، مهر 1401، صفحه 193-224

10.22081/jiss.2022.63086.1894

راضیه حسینی؛ علی اصغر تجری؛ سیدحسن عابدیان


خوانشی از عزاداری حسینی ع، به‌‌‌مثابۀ یک سبک‌‌زندگی

دوره 10، شماره1(پیاپی37)، تیر 1401، صفحه 36-67

10.22081/jiss.2022.61573.1834

جواد مویزچی؛ دکتر سید خدایار مرتضوی


فلسفه‌های حجاب و عدالت جنسیتی

دوره 10، شماره1(پیاپی37)، تیر 1401، صفحه 121-149

10.22081/jiss.2022.61726.1844

مهدی شجریان


واکاوی نقش دین در سلامت اجتماعی‌ـ ‌روانی در مواجهه با پاندمی کووید-19

دوره 10، شماره1(پیاپی37)، تیر 1401، صفحه 150-180

10.22081/jiss.2022.63040.1889

غلامرضا تاج بخش؛ جواد مداحی؛ حسین ابراهیم زاده یاسمین؛ رضا رمضانی


بررسی پایبندی دینی و گرایش به رفتارهای پرخطر (مورد مطالعه: نوجوانان و جوانان شهر کاشان)

دوره 10، شماره1(پیاپی37)، تیر 1401، صفحه 181-207

10.22081/jiss.2022.61453.1827

محمد سلیمان نژاد؛ محسن نیازی؛ طاهره سلیمان نژاد


بررسی راهکارهای اجتماعی نیل به فرهنگ مطلوب از منظر قرآن

دوره 9، شماره4(پیاپی36)، فروردین 1401، صفحه 123-152

10.22081/jiss.2022.62741.1878

حسین علوی مهر؛ محمد حسن ایراندوست؛ خاتونجان محمدی


نقش حکومت در ایجاد بسترهای جامعه‌پذیری سیاسی از منظر نهج‌البلاغه

دوره 9، شماره4(پیاپی36)، فروردین 1401، صفحه 153-183

10.22081/jiss.2021.53162.1845

محمدکاظم کریمی؛ محمدحسین پوریانی؛ حسن خیری


رویکردی الهیاتی به نسبت دین و فرهنگ

دوره 9، شماره3(پیاپی35)، دی 1400، صفحه 7-44

10.22081/jiss.2022.61005.1815

سید حسین شرف الدین


سازوکار تغییر اجتماعی از دیدگاه قرآن با تکیه بر سیر نزول

دوره 9، شماره3(پیاپی35)، دی 1400، صفحه 45-82

10.22081/jiss.2022.56976.1623

محمد حسن اخلاقی؛ محسن الویری


نقش تعیّن اجتماعی در تفسیر

دوره 9، شماره3(پیاپی35)، دی 1400، صفحه 108-137

10.22081/jiss.2022.59597.1740

علی ظفر محبی؛ حسن خیری


بررسی نظام خانواده مبتنی بر نظریه استخلاف شهید صدر

دوره 9، شماره3(پیاپی35)، دی 1400، صفحه 173-205

10.22081/jiss.2020.58682.1691

محمد رفیق؛ فاضل حسامی؛ حسن خیری؛ سید منذر حکیم


نقش راهبردی اقتدار فرهنگی در امتداد حیات ‌اجتماعی شیعیان (با تأکید بر مؤلفه‌های امامان معصوم علیهم السلام)

دوره 9، شماره 2(پیاپی34)، مهر 1400، صفحه 34-66

10.22081/jiss.2021.60025.1762

محمودرضا محمددوست؛ محمد اصغریان دستنایی؛ عیسی مولوی وردنجانی