موضوعات = تمرکز محتوایی بر مباحث فرهنگی و اجتماعی معطوف به حوزه دین؛
بازنگری در خلأهای بینشی اجتماعی زمینه‌ساز گرایش به مدعیان دروغین مهدویت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22081/jiss.2024.68008.2052

مصطفی رضایی؛ علی جامه داران


شکل‌گیری جوامع بشری براساس اصل استخدام و حل تعارضات آن از دیدگاه علامه طباطبائی ره

دوره 11، شماره3(پیاپی43)، دی 1402، صفحه 117-144

10.22081/jiss.2024.67824.2043

جواد غلامرضائی؛ رضا اکبریان؛ سیده زینب سلطانی


عدالت اجتماعی مبتنی بر عقلانیت عملی از دیدگاه علامه طباطبایی ره

دوره 11، شماره2(پیاپی42)، مهر 1402، صفحه 30-59

10.22081/jiss.2023.66483.2008

مریم براتی؛ رضاعلی نوروزی؛ مجتبی سپاهی


رویکرد اسلامی به تناسب جنسیتی در مشاغل

دوره 11، شماره2(پیاپی42)، مهر 1402، صفحه 87-121

10.22081/jiss.2023.65758.1987

محمد مهدی نادری قمی


مؤلفه‌های کنش‌های اجتماعی اسلامی‌ و مقایسه سبک‌های هویت براساس آن

دوره 10، شماره4 (پیاپی40)، فروردین 1402، صفحه 34-68

10.22081/jiss.2023.65058.1964

سید میر صالح حسینی جبلی؛ نجیب الله نوری


ارزیابی بنیادین رویکرد بدن‌مند به دین با تأکید بر آرای برایان ترنر

دوره 10، شماره4 (پیاپی40)، فروردین 1402، صفحه 158-188

10.22081/jiss.2023.64625.1944

مریم منصوری؛ حمید پارسانیا؛ مهدی سلطانی


آسیب‌‌شناسی «پوشش بانوان مبلغ دینی» با رویکرد اخلاق تبلیغ دین

دوره 10، شماره4 (پیاپی40)، فروردین 1402، صفحه 189-223

10.22081/jiss.2023.64390.1936

فاطمه مرضیه حسینی کاشانی؛ حسن بوسلیکی


طبقات اجتماعی از دیدگاه قرآن کریم و شیوه‌های مواجهه با آنان

دوره 10، شماره3(پیاپی39)، دی 1401، صفحه 100-130

10.22081/jiss.2022.64256.1932

محسن قنبری نیک؛ ابراهیم عبدالله


نقش خانه در گسترش روابط اجتماعی اسلامی در الگوهای معاصر معماری براساس سه‌گانهٔ سورهٔ مبارکه نور

دوره 10، شماره3(پیاپی39)، دی 1401، صفحه 197-229

10.22081/jiss.2022.63370.1903

مصطفی صیرفیان پور؛ احمد امین پور؛ ابوذر صالحی؛ مسعود ناری قمی


رویکردی نظری به مسئله رابطۀ دین و تمدن

دوره 10، شماره2(پیاپی38)، مهر 1401، صفحه 62-89

10.22081/jiss.2022.63276.1901

سید رضا مهدی نژاد