کلیدواژه‌ها = خانواده
تعداد مقالات: 8
1. بررسی نظام خانواده مبتنی بر نظریه استخلاف شهیدصدر

دوره 9، شماره3(پیاپی35)، زمستان 1400

10.22081/jiss.2020.58682.1691

محمد رفیق؛ فاضل حسامی؛ حسن خیری؛ سید مذر حکیم


2. پیش‌بینی کارآمدی خانواده از طریق ابعاد سبک زندگی اسلامی در فرهنگیان شهر قاین

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، پاییز 1399، صفحه 191-221

10.22081/jiss.2020.56361.1591

زهره عباسی؛ احمد موحد؛ احمد اکبرزاده


3. عوامل موثر بر تحقق سبک زندگی اسلامی در خانواده از منظر فرهیختگان حوزه علمیه خواهران

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، بهار 1398، صفحه 129-144

10.22081/jiss.2019.67073

منصوره زارعان؛ نفیسه فاضلیان (نویسنده مسئول)


4. نقش تبلیغ سنتی در تحکیم سبک زندگی اسلامی

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، زمستان 1396، صفحه 51-68

10.22081/jiss.2017.65552

شمس الله مریجی


5. تحلیل نقش خانواده در پیش‌گیری از جرائم و انحرافات از منظر آیات و روایات بر اساس الگوی رفع نیاز

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، زمستان 1396، صفحه 149-173

10.22081/jiss.2017.65556

سید محمدهاشم پورمولا؛ مجتبی جاویدی؛ محدثه جلیلی‌زاده