نقش تبلیغ سنتی در تحکیم سبک زندگی اسلامی

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم

چکیده

انسان هنگامی قادر است نیازهای حیاتی خود را تامین کند که زندگی گروهی را برگزیده و در جامعه انسانی با اتخاذ سبک ویژه‌ای از زندگی، به حیات اجتماعی خود ادامه دهد؛ البته جامعه نیز، زمانی می‌تواند بنای اجتماعی‌اش را تحکیم بخشد که ابتدا سبک زندگی خود را بر مبنای فرهنگ متناسب، نهادینه نماید. از این‌رو، دغدغه اصلی عالمان وحاکمان جوامع، شناساندن فرهنگ و تثبیت آن در اجتماع انسانی است. برای این منظور نیز غالباً دو شیوه جامعه‌پذیری و فرهنگ‌پذیری را برای آموزش و نهادینه‌کردن فرهنگ خود انتخاب کرده‌اند و چون فرهنگ‌پذیری در تحقق این هدف موثرتر است، حاکمِ جامعه اسلامی عامل و یا عوامل موثر در فرهنگ‌پذیری را مهم‌تر دانسته و بر آن تاکید بیشتری دارد.
نوشتار پیش‌رو، نشان می‌دهد که با توجه به کمرنگ‌شدن نقش خانواده در جامعه در حال گذار - که نقش بی‌بدیل خانواده در برابر عوامل اجتماعی موثر در جامعه‌پذیری تحت‌الشعاع قرار گرفته است - مبلّغ دینی می‌تواند با بهره‌گیری از آموزه‌های اسلام و تبیین و ترویج آن‌ها، گام موثری در فرهنگ‌پذیری مسلمانان برداشته و در حقیقت، مبنای سبک زندگی اسلامی را تحکیم و تقویت بخشد. بنابراین، نه‌تنها نباید از تبلیغ سنتی غافل شد و فقط به روش‌های جدید و رسانه‌های مدرن تکیه کرد، بلکه باید به این شیوه تبلیغی اهتمام ورزیده و برای تقویت و نهادینه‌کردن آن تلاش کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Traditional Tabligh in Consolidating the Islamic lifestyle

نویسنده [English]

 • Shamsullah Mariji
Associate Professor, Department of Social Sciences, Baqir al-Olum University
چکیده [English]

Human beings are capable of meeting their vital needs, choosing to live in a community and continuing to live in a human society with a special style of life; of course, society can consolidate its social fabric when institutionalizes its lifestyle based upon a culture that fits in. Hence, the main concern of the scholars and the governors of societies is to identify the culture and consolidate it in the human community. For this purpose, they have often chosen two forms of socialization and acculturation for the education and institutionalization of their own culture, and because acculturation is more effective in achieving this goal, the governor of the Islamic society considers the factor or factors influencing acculturation more important and places more emphasis on them.
This paper shows that with regard to the diminution of the role of the family in the transitional society - which underscores the vital role of the family in relation to social factors affecting socialization - the religious missionary can take an effective step in the acculturation of Muslims using Islamic teachings and explaining and promoting them. In fact, it can strengthen and consolidate the basis for Islamic lifestyle. Therefore, not only should not be ignored of traditional preaching, and relied only on modern methods and media, but importance must be attached to this method of preaching, and we should try to strengthen and institutionalize it.

کلیدواژه‌ها [English]

 • traditional preaching
 • preacher
 • socialization
 • acculturation
 • family
 • media
 1. *قرآن‌کریم.

  1. آگ برن، ویلیام فیلدینگ و مایر فرانسیس نیم‌ کوف (1380)، زمینه جامعه‌شناسی، ترجمه: امیرحسین آرایان‌پور، تهران: نشر همراه.
  2. امیرتیموری، محمدحسن (1377)، رسانه‌های آموزشی، شیراز: انتشارات ساسان.
  3. جی بنت، ویلیام (1381)، شاخص‌های فرهنگی قرن بیستم ایالات متحده آمریکا، ترجمه: فاطمه فراهانی، وزارت ارشاد.
  4. حسینیان‌راد، مهدی (1380)، ارتباط‌شناسی، تهران: انتشارات سروش.
  5. فرهنگی، علی‌اکبر (1373)، ارتباطات انسانی، تهران: مؤسسه تهران تایمز.
  6. کوئن، بروس (1372)، مبانی جامعه‌شناسی، ترجمه و اقتباس: توسلی، فاضلی، تهران: انتشارات سمت.
  7. گیدنز، آنتونی (1376)، جامعه‌شناسی، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
  8. مریجی، شمس‌الله (1382)، عوامل موثر در انحراف از ارزش‌ها، مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما.
  9. ـــــــــــــــــ (1386)، کاربرد جامعه‌شناسی در تبلیغ، قم: انتشارات تپش.