کلیدواژه‌ها = جامعه
تعداد مقالات: 9
1. رویکردی الهیاتی به نسبت دین وفرهنگ

دوره 9، شماره3(پیاپی35)، زمستان 1400

10.22081/jiss.2022.61005.1815

سید حسین شرف الدین


2. آسیب‌های اجتماعی برآیند شکاف مسجد و جامعه

دوره 8، شماره 4(پیاپی32)، بهار 1400، صفحه 6-26

10.22081/jiss.2021.60577.1788

داود رحیمی سجاسی


4. «حضور» و «ظهور» زن در جامعه از نگاه آیات و روایات

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، پاییز 1399، صفحه 94-123

10.22081/jiss.2020.58271.1669

مریم کلانتری؛ محسن میرباقری


5. نسبت میان دین وفرهنگ درتلقی های جامعه شناختی

دوره 8، شماره 1(پیاپی 29)، تابستان 1399، صفحه 153-194

10.22081/jiss.2020.56982.1624

سید حسین شرف الدین


6. تعامل فرهنگی مسجد و جامعه از منظر آموزه‌های دینی

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، پاییز 1397، صفحه 30-57

10.22081/jiss.2018.66660

عماد افروغ؛ کریم خان‌محمدی؛ سیف‌اله قنبری‌نیک


9. امکان‌سنجی طراحی سامانه مسئله‌یابی دینی؛ با تاکید بر حوزه پژوهش‌های قرآنی

دوره 1، شماره 2(پیاپی 2)، پاییز 1392، صفحه 108-135

محمدعلی محمدی؛ حسن خیری