روش تحلیل چالش‌های نظری در دانش اجتماعی

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم ع، قم، ایران

چکیده

بی‌تردید، پدیده‌های اجتماعی به‌عنوان موضوع تحقیق، به‌اندازۀ پیچید‌گی خود دارای جهات و اضلاع متعددی هستند که تحلیل درست هر یک از آن‌ها به روش مناسب خود نیاز دارد. به همین جهت، محققان در حوزۀ مطالعات اجتماعی تلاش کردند با ابداع روش مطالعۀ ویژۀ این رشته بتوانند پدیده‌ها را مورد کاوش دقیق‌تر قرار داده تا احتمال خطا را کاهش دهند؛ البته نباید این حقیقت را از نظر دور داشت که اگر با نگاهی تقلیل‌گرایانه، همۀ پدیده‌های اجتماعی از طریق یک یا چند روش کلی مورد مطالعه قرار داده شود، بعید نیست محقق را از هدفش که شناخت بهتر و دقیق‌تر پدیده‌های اجتماعی است، دور بدارد؛ لذا تا جایی که ممکن است باید برای هر موضوع و پدیده‌ای اجتماعی بتوان از روش منحصر به آن بهره گرفت. نگارنده در این تحقیق بنا دارد چالش‌های نظری را که یکی از پدیده‌های پرتکرار در جوامع امروز است، با شیوه‌ای مناسب مورد بررسی قرار داده و برای تحلیل آن روشی خاص پیش روی دانشجویان رشتۀ دانش اجتماعی قرار دهد تا شناخت دقیق‌تری نسبت به چالش پیش روی خود پیدا کرده و سپس نتیجه‌اش را در اختیار حکیمان در میدان نظر و حاکمان در مقام عمل قرار دهند. روش پیشنهادی در حقیقت، چراغ راهی است که با بهره‌گیری از آن می‌توان چالش مورد نظر را از ابعاد متعدد مورد مطالعه قرار داده و تنها به یک بعد از ابعاد آن اکتفا نشود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Method of Analyzing Theoretical Challenges in Social Knowledge

نویسنده [English]

 • Shamsollah mraiji
Associate Professor, Department of Social Sciences, Baqir al-Olum University, Qom, Iran.
چکیده [English]

Undoubtedly, social phenomena as the subject of a study, as complex as they are, have several aspects and sides, the correct analysis of each of which requires its own appropriate method. Therefore, researchers in the field of social studies have tried to develop a special study method in this area to be able to explore phenomena more closely to reduce the possibility of error. Of course, one should not ignore the fact that if all social phenomena are studied from a reductionist point of view through one or more general methods, it is likely that the researcher will deviate from his goal, which is a better and more accurate knowledge of social phenomena. Therefore, as far as possible, a unique method should be used for each social issue and phenomenon. In this study, the author intends to examine the theoretical challenges, which is one of the most frequent phenomena in today's societies, through an appropriate method and then, for its analysis, provides a special methods for university students in the field of social knowledge to gain a more accurate understanding of the challenge before them and finally present the results to the experts in the field of opinion and the rulers in practice. The proposed method is, in fact, a beacon that can be used to study the challenge from multiple aspects and not be only limited to one aspect.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Theoretical challenge
 • social phenomenon
 • society
 • social knowledge
 1. آرون، ریمون. (1372). مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی (مترجم: باقر پرهام). تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 2. اتحادیه، منصوره. (1361). پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطۀ ایران. تهران: انتشارات گستره.
 3. انصاری، مهدی. (1369). شیخ فضل‌الله و مشروطیت. تهران: انتشارات امیرکبیر.
 4. بصیرت‌منش، حمید. (1376). علما و رژیم رضا شاه. تهران: مؤسسۀ چاپ و نشر عروج.
 5. بیرو، آلن. (1357). فرهنگ علوم اجتماعی (مترجم: باقر ساروخانی). تهران: انتشارات کیهان.
 6. پهلوی، محمدرضا. (1348). مأموریت برای وطنم. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 7. جعفری، محمدتقی. (1375). تحلیل و بررسی سکولاریسم. قبسات، (1)، ص 75.
 8. حایری، عبدالهادی. (1360). تشیع و مشروعیت در ایران. تهران: انتشارات امیرکبیر.
 9. ذوعلم، علی. (1384). تأملی در مفهوم چالش در ادبیات اجتماعی فرهنگی ایران. ماهنامۀ اندیشه و تاریخ سیاسی ایران معاصر، سال 4، (36)، صص 34-37.
 10. ساتن، آل.پی.الول. (1335). رضا شاه کبیر یا ایران نو (مترجم: عبدالعظیم صبوری). تهران.
 11. ساروخانی، باقر. (1370). درآمدی بر دائرة‌المعارف علوم اجتماعی. تهران: مؤسسۀ کیهان.
 12. شجاعی‌زند، علیرضا. (1376). سکولاریسم گوهر مکشوف غرب. کیهان فرهنگی، (137)، صص 26-29.
 13. صدر، محسن. (1364). خاطرات صدرالاشرف. تهران: انتشارات وحید.
 14. کسروی، احمد. (1355). زندگانی من یا ده سال در عدلیه. تهران: نشر و پخش کتاب.
 15. گلدمن، لوسین. (1375). فلسفۀ روشن‌فکری (مترجم: شیوا کاویانی). تهران: انتشارات
  فکر روز.
 16. لاریجانی، محمدجواد. (1375). تفکر سکولار، تفکر این جهانی است. مجلۀ فرهنگ، 6(21)، صص 38-43.
 17. متین دفتری، احمد. (1370). خاطرات یک نخست وزیر. تهران: انتشارات علمی.
 18. محیط مافی، هاشم. (1363). مقدمات مشروطیت (ج1). تهران: انتشارات فردوسی.
 19. مددپور، محمد. (1379). سیر تفکر در ایران معاصر (ج3و6). تهران: مؤسسۀ فرهنگی منادی تربیت.
 20. مریجی، شمس‌الله. (1382). سکولاریسم و عوامل اجتماعی شکل‌گیری آن در ایران. قم: انتشارات مؤسسۀ امام خمینی&.
 21. مریجی، شمس‌الله. (1397). جامعه‌شناسی علم و تکنولوژی. قم: نشر معارف.
 22. مطهری، مرتضی. (1368). علل گرایش به مادیگری (چاپ پانزدهم). انتشارات صدرا.
 23. نقوی، علی‌محمد. (1363). جامعه‌شناسی غرب‌گرایی (ج1و2)، تهران: امیرکبیر.
 24. ورهرام، غلامرضا. (1366). نظام سیاسی و سازمانه‌های اجتماعی دورۀ قاجار. تهران: انتشارات فرهنگ.
 25. هودشتیان، عطا. (1375). ایرانیان و اندیشۀ تجدد. ماهنامۀ نگاه نو، سال 3، (31).