دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، اجرایی، بهار 1397، صفحه 6-202 
1. دیدگاه یوزف شاخت به فقه اسلامی ‌به‌مثابه دانش اجتماعی

صفحه 6-34

حمید پارسانیا؛ فاطمه هلالی؛ سیدسعید موسوی اصل


3. تبیین و بررسی معرفت‌شناسی فمینیستی

صفحه 64-96

محمدعلی حاجی ده‌آبادی؛ فهیمه زارع چاهوکی