نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعة المصطفی العالمیه و عضو انجمن مطالعات اجتماعی حوزه

چکیده

دگردیسی ارزش‌ها، به تغییرات سریع در ارزش‌های اجتماعی‌ اطلاق می‌شود. این تغییر در ارزش‌های اجتماعی ایران در حال رخ‌دادن است. تغییرات سریعی که حکایت از کندی تثبیت ارزش‌های به‌دست آمده در جامعه است. این نوع از دگردیسی، سبب عقب‌ماندگی جوامعی خواهد شد که در معرض آن قرار می‌گیرند. البته تمامی‌ دگردیسی‌ها مذموم نیست بلکه ملاکِ مدح و ذم آن از منظر اسلام، رنگ الهی‌داشتن است. این پژوهش با روش تحلیل تفسیری، به‌دنبال پاسخ به این سوال است که ارزش‌ها چیست و چگونه می‌توان با دگردیسی ارزش‌ها مقابله کرد؟
نتایج نشان می‌دهدکه در اسلام، ارزش‌های ثابتی وجود داردکه در شرایط گوناگون قابل تغییر نیستند و راه مقابله با آن، آگاهی‌بخشی به توده‌های اجتماعی، عملکردهای جمعی، جلوگیری از ستیز نسلی و برخورد قاطعانه در نظرگرفته شده است. توجه به آموزه‌های دینی و استخراج راه‌کارهای مواجهه با دگردیسی ارزش‌ها، از یافته‌های جدید این پژوهش محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Transformation of Values and how to Deal with It

نویسنده [English]

 • Seyyed Mirsaleh Hosseini Jebelli

Assistant Professor, Al-Mustafa International University

چکیده [English]

The transformation of values refers to rapid changes in social values. Such changes in values are taking place in the Iranian society: rapid changes that reflect the sluggishness in the stabilization of values in society. This kind of transformation will cause the backwardness of the communities that are exposed to it. Of course, all metamorphoses are not blameworthy, but the criterion for praising and blaming it, from the perspective of Islam, is having the color of divination. The present paper, with an interpretive analysis method, seeks to answer the question of what values are and how can counteract the transformation of values?
The results show that in Islam, there are fixed values that cannot be changed in different conditions, and the way to deal with its transformation is to inform the social masses, collective actions, to prevent generation conflict, and to take a decisive approach. Considering religious teachings and developing solutions to the transformation of values, is one of the new findings of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • values
 • transformation of values
 • solutions to values transformation

* قرآن‌کریم، ترجمه: مکارم شیرازی‌

* نهج‌البلاغه، ترجمه: محمد بهشتی

 1. اینگلهارت، رونالد و پل آر آبرامسون (1378)، امنیت اقتصادی و دگرگونی ارزشی، ترجمه: شهناز شفیع‌خانی، نامه پژوهش، ش 14-15.
 2. آگ برن، ویلیام فیلدینگ و مایر فرانسیس و نیم کف (1380)، زمینه جامعه‌شناسی، اقتباس: امیرحسین آریان‌پور، تهران: نشر گسترده.
 3. تریک، راجر (1384)، فهم علم اجتماعی، ترجمه: شهناز مسمی‌پرست، تهران: نشر نی.
 4. تمیمى آمدى، عبدالواحد بن‌محمد (1379)، تصنیف غررالحکم و دررالکلم، 1جلدی، ترجمه: شیخ الاسلامی ‌تویسرکانی، قم: مؤسسه انصاریان.
 5. جعفریان، رسول (1370)، دین و سیاست در عهد صفوی، قم: نشر انصاریان.
 6. جوادی آملی، عبدالله (1372)، شریعت در آیینه معرفت، چاپ اول، تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء.
 7. حیدری آقایی، محمود و دیگران (1386)، تاریخ تشیع (1)، تهران: سمت.
 8. دورکیم، امیل (1383)، قواعد روش جامعه‌شناسی، ترجمه: علی‌محمد کاردان، تهران: نشر دانشگاه.
 9. دهخدا، علی‌اکبر (1337)، لغت‌نامه: ج 1، زیر نظر: محمد معین، تهران: نشر دانشگاه.
 10. رفیع‌پور، فرامرز (1387)، توسعه، کوششی در جهت تحلیل انقلاب اسلامی ‌و مسائل اجتماعی ایران، تهران: شرکت سهامی ‌انتشار.
 11. روشه، گی (1374)، کنش اجتماعی، ترجمه: هما زنجانی‌زاده، مشهد: نشر دانشگاه فردوسی.
 12. رهنمایی، سیداحمد (1385)، درآمدی بر مبانی ارزش‌ها، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره).
 13. سروش، عبدالکریم (1392)، قبض و بسط تئوریک شریعت، تهران: انتشارات صراط.
 14. سلیمی، علی و محمد داوری (1380)، جامعه‌شناسی کج‌روی، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
 15. صدر، سیدمحمدباقر (1399ق)، فلسفتنا، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.
 16. طبری، محمد بن‌جریر (1380)، تاریخ طبری، ج 4، مصحح: ابوالقاسم پاینده، تهران: نشر: اساطیر.
 17. فیض کاشانی، محمد بن‌شاه مرتضی (1404ق)، الوافی، ج 15، مکتبة آیة‌الله العظمی ‌مرعشی النجفی.
 18. کازنو، ژان (1349)، مردم‌شناسی، ترجمه: ثریا شیبانی، تهران: نشر مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه.
 19. کاظمی، علی‌اصغر (1382)، مدیرت سیاسی و خط مشی دولتی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.‌
 20. کولمن، سایمن (1372)، درآمدی به انسان شناسی، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: نشر سیمرغ.
 21. کوئن، بروس (1379)، مبانی جامعه‌شناسی، ترجمه و اقتباس: غلامعباس توسلی و رضا فاضل، تهران: سمت.
 22. مجلسی، محمدباقر (1403ق)، بحارالانوار، ج 97 و 103، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
 23. محمدی آشتیانی، علی(1392)، جامعه آرمانی قرآن‌کریم، قم: موسسه بوستان کتاب.
 24. مصباح یزدی، محمدتقی (1380)، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، تهران: ‌شرکت چاپ و نشر بین‌الملل.
 25. ــــــــــــــــــــــــ (1381)، تهاجم فرهنگی، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره).
 26. ــــــــــــــــــــــــ (1381)، فلسفه اخلاق، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره).
 27. والتر، وایس کفر (1382)، «وجود ارزش‌ها»، ترجمه: علیرضا آل‌بویه، فصلنامه نقد و نظر، ش 31.
 28. ولایتی، علی‌اکبر (1388)، پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، ج 4، تهران: نشر وزارت امور خارجه.
 29. هلالى، سلیم بن‌قیس (1387)، اسرار آل محمد(ع)؛ ترجمه کتاب سلیم بن‌قیس هلالی، مترجم: اسماعیل زنجانی خوئینی، قم: نشر دلیل ما.
 30. یان، رابرتسون (1385)، درآمدی بر جامعه، ترجمه: حسین بهروان، مشهد: نشر آستان قدس رضوی.

31.Danziger Kurt (1970), Socialization, Oxfoed New York pergamon press.

32.Stebbins Robert. a (2001), Exploratory Research in the Social Sciences, copyright by sage publication, Inc.