کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 11
1. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با عملکرد شغلی اساتید دانشگاه پیام نور استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

ایوب گراوند؛ مریم موسیوند؛ سیدمهدی ویسه


2. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر ایجاد خلاقیت در دانشجویان مدیریت (مورد مطالعه: دانشجویان مدیریت دانشگاه ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

سیدمهدی ویسه؛ سیمین نصرالهی وسطی


3. تبارشناسی مفهوم سرمایه‌ی دینی و شاخص‌سازی آن متناسب با جامعه‌ی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

بهروز سپیدنامه؛ مقصود فراستخواه؛ جبار رحمانی


4. نقش سرمایه اجتماعی در پایداری نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

رضا عیسی نیا


5. تأثیر دلبستگی ایمن بر شکل‌گیری سرمایه اجتماعی با تأکید بر اندیشه تربیتی امام موسی صدر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

کاوس روحی برندق؛ کاظم قاضی زاده؛ انسیه السادات اسکاف


6. بازتعریف سرمایه اجتماعی در میدان مجازی

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، پاییز 1398، صفحه 114-135

مرضیه زارع؛ حمید پارسانیا


7. تأثیر دلبستگی ایمن بر شکل‌گیری سرمایه اجتماعی با تأکید بر اندیشه تربیتی امام موسی صدر

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، پاییز 1398، صفحه 90-113

کاوس روحی برندق؛ کاظم قاضی زاده؛ انیسیه السادات اسکاف


8. تبارشناسی مفهوم سرمایۀ دینی و شاخص‌سازی آن متناسب با جامعه ایران

دوره 6، شماره 1(پیاپی 21)، تابستان 1397، صفحه 31-61

بهروز سپیدنامه؛ مقصود فراست‌خواه؛ جبار رحمانی


10. بررسی رابطه سرمایه ‌اجتماعی با عملکرد شغلی اساتید دانشگاه پیام نور استان لرستان

دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، تابستان 1395، صفحه 38-63

ایوب گراوند؛ مریم موسیوند؛ سیدمهدی ویسه