دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بازنگری در خلأهای بینشی اجتماعی زمینه‌ساز گرایش به مدعیان دروغین مهدویت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22081/jiss.2024.68008.2052

مصطفی رضایی؛ علی جامه داران