دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی نحوه حدوث و بقای جامعه در پرتو آموزه های حکمت متعالیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.22081/jiss.2023.64306.2002

یونس فرقانی؛ اعظم میرزمانی؛ مهدی سپهری؛ حسن دانایی‌فرد