کلیدواژه‌ها = عدالت
تأملاتی معرفت‌شناختی در باب عدالت فرهنگی

دوره 8، شماره 3(پیاپی31)، دی 1399، صفحه 7-35

10.22081/jiss.2021.58888.1701

احمد اولیایی؛ احمد واعظی


سیری بر اندیشه‌های اجتماعی امام خمینی ره

دوره 7، شماره 3(پیاپی 27)، دی 1398، صفحه 24-47

10.22081/jiss.2019.68462

ابراهیم محمدزاده مزینان؛ جواد غلامی؛ محمد جواد عنایتی راد


عدالت اجتماعی در قرآن

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، مهر 1398، صفحه 7-28

سیدحسین فخرزارع


بررسی رابطۀ تکمیلی میان آزادی و عدالت اجتماعی با تاکید بر قرآن‌کریم

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، تیر 1396، صفحه 6-30

10.22081/jiss.2017.65011

بتول ملاشفیعی؛ سیدکاظم سیدباقری؛ حسین علوی‌مهر


استراتژی واسازی و امکان تحقق عدالت

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، تیر 1396، صفحه 82-105

10.22081/jiss.2017.65014

حمید پارسانیا؛ نرگس حافظیان


رابطۀ سطح زندگی و انحرافات اجتماعی در آیات و روایات اسلامی

دوره 1، شماره 4(پیاپی 4)، فروردین 1393، صفحه 55-76

سیدحسین فخر زارع