استراتژی واسازی و امکان تحقق عدالت

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد فلسفه علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

با وجود این‌که واسازی غالباً به خنثی‌بودن و بی‌تفاوتی نسبت به ارزش‌های اخلاقی متهم شده است، در این نوشتار که مطالعه‌ای موردی درباره دیدگاه دریداست، شاهد خواهیم بود که چگونه دریدا واسازی را به‌عنوان یک استراتژی ایجابی و هنجاری در تحقق عدالت تفسیر می‌کند. او اقتدار حکومتی را به دلیل خصوصیت دوگانه و متضادی که دارد، قابل واسازی می‌داند ولی از سوی دیگر، عدالت و ارزش‌های اخلاقی عام و جهان‌شمول واسازی‌پذیر نیستند. همین واقعیت می‌تواند امکان بازطراحی و اصلاح قوانین موجود را در جهت تحقق عدالت به همراه داشته باشد. دریدا، از بازبینی جدّی سیستم قضایی بر مبنای تمایل برای یک «عدالت غیرممکن» سخن می‌گوید؛ عدالتی که فراسوی منطق حساب‌گرانه قانون باشد. بدین‌ترتیب، واسازی صرفاً نظریه‌ای راجع به متون فلسفی یا ادبی نیست که هیچ ارتباطی با واقعیت‌های بیرونی نداشته باشد، بلکه رویکردی اخلاقی نسبت به جهان است که می‌تواند روش تفکر و زندگی اجتماعی ما را در قبال «دیگری» تغییر دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deconstruction Strategy and the Possibility of Justice Realization

نویسندگان [English]

 • Hamid Parsania 1
 • Narges Hafezian 2
1 Associate Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
2 MS in Sociology, Faculty of University of Tehran
چکیده [English]

Although deconstruction has often been accused of neutrality and indifferent to moral values, in this paper, which is a case study of the Derrida’s viewpoint, we will see how he interprets deconstruction as a positive and normative strategy for the realization of justice. He considers government authority to be deconstructable by virtue of its dual and contradictory character, but, on the other hand, he believes that justice and universal moral values are not deconstructable. This same reality can lead to the remaking and amending of existing laws in order to achieve justice. Derrida speaks of a serious review of the judicial system based on the desire for an "impossible justice"; a justice that goes beyond the rational logic of law. Thus, deconstruction is not merely a theory of philosophical or literary texts that have nothing to do with external reality, but an ethical approach to the world that can change our way of thinking and social life toward “the other."

کلیدواژه‌ها [English]

 • deconstruction
 • Derrida
 • Justice
 • authority of law
 • aporia
 • law revision
 1. اترک، حسین (1392)، «معانی عدالت در اخلاق اسلامی»، فصلنامه علمی - پژوهشی نقدونظر، ش 69.
 2. احمدی، علی‌اکبر (1392)، دوران نقادی: تحلیل کانت از مدرنیته و نقد آن از دیدگاه مرتضی مطهری، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 3. سلطانی، سیدعلی‌اصغر (1384)، قدرت، گفتمان و زبان، تهران: نشر نی.
 4. سیدمن، استیون (1392)، کشاکش آرا در جامعه ‌شناسی، ترجمه: هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
 5. فرکلاف، نورمن (1379)، تحلیل انتقادی گفتمان، گروه مترجمان: فاطمه شایسته، پیران و دیگران، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
 6.  مصلح، علی‌اصغر و مهدی پارسا خانقاه (1390)، «واسازی به منزله یک استراتژی»، مجله متافیزیک (دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان)، ش 11 و 12.

7. Cornell, Drucilla (1992), “The Philosophy of the Limit: Systems Theory and Feminist Legal Reform” in Deconstruction and the Possibility of Justice. eds. Drucilla Cornell, Michael Rosenfeld, David Gary Carlson. New York: Routledge.
8. Derrida, Jacques (1989), “Force of Law: The Mystical Foundation of Authority” trans. Mary Quaintance, in Deconstruction and the Possibility of Justice.
9. Derrida, Jacques (1994), Specters of Marx. trans. Peggy Kamuf. New York: Routledge.

10. Derrida, Jacques (2003), “Autoimmunity: Real and Symbolic Suicides”. in Giovanna Borradori. Philosophy in a Time of Terror: Dialogues with Jurgen Habermas and Jacques Derrida. Chicago: The University of Chicago Press.

11. Kant, Immanuel (1998), Critique of Pure Reason. Original edition. B 386/ A 329. trans. P. Guyer. Cambridge: Cambridge University Press.

12. Norris, Christopher (2000), Deconstruction and the Unfinished Project of Modernity. London: the Athlone Press.

13. Wortham, Simon Morgan (2010), The Derrida Dictionary. London: Continuum International Publishing Group.