نویسنده = پارسانیا، حمید
تعداد مقالات: 3
1. واسازی و امکان تحقق عدالت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

نرگس حافظیان؛ حمید پارسانیا


2. ابهام معرفتی در میدان مجازی و بازتعریف سرمایه اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

مرضیه زارع؛ حمید پارسانیا


3. استراتژی واسازی و امکان تحقق عدالت

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، تابستان 1396، صفحه 82-105

حمید پارسانیا؛ نرگس حافظیان