کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل انتقادی «خودشیء‌انگاری زنان» و راهکارهای قرآنی مواجهه با آن

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، پاییز 1398، صفحه 136-158

بی بی حکیمه حسینی دولت آبادی؛ سیده جمیله هاشم نیا


3. درآمدی بر همنوایی اجتماعی از منظر قرآن کریم

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 8)، بهار 1394، صفحه 71-91

فرج الله میرعرب؛ محمدکاظم کریمی