کلیدواژه‌ها = ارزش‌ها
سیری بر اندیشه‌های اجتماعی امام خمینی ره

دوره 7، شماره 3(پیاپی 27)، دی 1398، صفحه 24-47

10.22081/jiss.2019.68462

ابراهیم محمدزاده مزینان؛ جواد غلامی؛ محمد جواد عنایتی راد


کارکرد مهدویت در ارائه الگوی سبک زندگی اسلامی

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، فروردین 1398، صفحه 7-33

10.22081/jiss.2019.67068

محمدرضا ضمیری؛ رحیم کارگر؛ محمود ملکی‌راد (نویسنده مسئول)


دگردیسی ارزش‌ها و چگونگی مواجهه با آن

دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، خرداد 1397، صفحه 97-117

10.22081/jiss.2018.65945

سیدمیرصالح حسینی جبلی