کلیدواژه‌ها = اسلام
تعداد مقالات: 6
1. بررسی نظریه هیرشی در کنترل اجتماعی، از دیدگاه احادیث

دوره 7، شماره 3(پیاپی 27)، زمستان 1398، صفحه 108-135

10.22081/jiss.2020.68467

احمد شفازاده؛ محمدرضا ضمیری؛ محمد علی حسینی


2. رابطۀ اسلام و تمدن در اندیشۀ امام خمینی (ره)

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، پاییز 1397، صفحه 7-29

10.22081/jiss.2018.66659

محسن الویری؛ سیدرضا مهدی‌نژاد (نویسنده مسئول)


3. بررسی «فقر زنانه» در جامعه ایران با توجه به مؤلفه‌های عدالت اجتماعی در اسلام

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، تابستان 1396، صفحه 137-162

10.22081/jiss.2017.65016

نرجس رودگر؛ راضیه میرعلی ملک


4. اهداف حق بر توسعه؛ بررسی تطبیقی در اسلام و اسناد بین‌المللی

دوره 3، شماره 2 پیاپی (10)، پاییز 1394، صفحه 80-107

مهدی فیروزی


5. مطالعه چگونگی و کارکردهای گفت‌وگو در سیره نبوی با نگاهی به نظریه کنش ارتباطی

دوره 2، شماره 2 (پیاپی 6)، پاییز 1393، صفحه 43-75

محسن الویری؛ حسین مهربانی فر


6. روابط همسایگی در سبک زندگی اسلامی

دوره 1، شماره 4(پیاپی 4)، بهار 1393، صفحه 108-137

سیف الله قنبری نیک