کلیدواژه‌ها = عدالت
تعداد مقالات: 6
1. سیری بر اندیشه‌های اجتماعی امام خمینی ره

دوره 7، شماره 3(پیاپی 27)، زمستان 1398، صفحه 24-47

10.22081/jiss.2019.68462

ابراهیم محمدزاده مزینان؛ جواد غلامی؛ محمد جواد عنایتی راد


2. عدالت اجتماعی در قرآن

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، پاییز 1398، صفحه 7-28

سیدحسین فخرزارع


3. استراتژی واسازی و امکان تحقق عدالت

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، تابستان 1396، صفحه 82-105

10.22081/jiss.2017.65014

حمید پارسانیا؛ نرگس حافظیان


4. بررسی رابطۀ تکمیلی میان آزادی و عدالت اجتماعی با تاکید بر قرآن‌کریم

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، تابستان 1396، صفحه 6-30

10.22081/jiss.2017.65011

بتول ملاشفیعی؛ سیدکاظم سیدباقری؛ حسین علوی‌مهر


5. اهداف حق بر توسعه؛ بررسی تطبیقی در اسلام و اسناد بین‌المللی

دوره 3، شماره 2 پیاپی (10)، پاییز 1394، صفحه 80-107

مهدی فیروزی


6. رابطۀ سطح زندگی و انحرافات اجتماعی در آیات و روایات اسلامی

دوره 1، شماره 4(پیاپی 4)، بهار 1393، صفحه 55-76

سیدحسین فخر زارع