نویسنده = سید محمدحسین هاشمیان
تعداد مقالات: 4
2. آسیب‌شناسی عزاداری از چشم‌‌انداز تحلیلی صنعت فرهنگ آدورنو و سیاست‌گذاری آن

دوره 7، شماره 3(پیاپی 27)، زمستان 1398، صفحه 79-107

10.22081/jiss.2020.68465

سید محمدحسین هاشمیان؛ منیره بصیرتی


3. شناسایی مسائل اساسی تحکیم خانواده در ایران (با تاکید بر تغییرات ارزشی در آینده)

دوره 4، شماره 3 (پیاپی 15)، زمستان 1395، صفحه 89-112

10.22081/jiss.2016.63941

سید محمدحسین هاشمیان؛ نعمت الله کرم الهی؛ رحیم کارگر