شناسایی مسائل اساسی تحکیم خانواده در ایران (با تاکید بر تغییرات ارزشی در آینده)

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ‌‌مدیریت راهبردی دانشگاه باقرالعلوم(ره)

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم(ره).

3 هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

تحولات و تغییرات خانواده در ایران در سال‌‌های اخیر، پیامدهای سوئی بر خانواده و جامعه خواهد داشت و به همین‌دلیل نیازمند سیاست‌گذاری فرهنگی مناسبی است که بتوان مواجهه درستی با آنها انجام داد و با چالش‌‌های فرارو مقابله کرد. این مقاله در پی پاسخ‌گویی به این سوال است که مسائل اساسی تحکیم خانواده در ایران - که می‌بایست در سیاست‌گذاری‌‌های فرهنگی آنها را در اولویت قرار داد- کدام‌‌اند؟ روش گردآوری اطلاعات، اسنادی و رسانه‌‌محور و مبتنی بر نظرات کارشناسان و خبرگان است و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و اولویت‌‌گذاری مسائل، روش تاپسیس - از روش‌‌های تصمیم‌‌گیری چند منظوره - است. یافته‌‌های تحقیق نشان می‌‌دهد که مهم‌‌ترین مسائل آینده خانواده در ایران، بر محور ارزش‌ها و تغییرات ارزشی است و به همین سبب سیاست‌‌های فرهنگی تحکیم خانواده، می‌بایست ناظر به حل مسائل ارزشی و اخلاقی خانواده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Fundamental Issues of Family Consolidation in Iran: with an Emphasis on Future Value Changes

نویسندگان [English]

 • Seyyed Mohammadhossein Hashemian 1
 • Nematollah Karamollahi 2
 • rahim karegar 3
1 Associate Professor, Department of Strategic Management, Baqir al-Olum University
2 Associate Professor, Department ofSocial Sciences, Baqir al-Olum University
3 Doctoral Student of Cultural Policymaking, Baqir al-Olum University (Guarantor)
چکیده [English]

The family transformations and changes in Iran in recent years will have negative impacts on the family and society and, accordingly, require a proper cultural policy that can be addressed correctly and meet the challenges that have arisen. This article seeks to answer the question of which are the core issues of family consolidation in Iran - that should be prioritized in the cultural policy-making? The data collection method is a documentary one and media-centered and is based on the opinions of experts, and the data analysis and issues prioritization method is TOPSIS –a multi-criteria decision-making technique. Findings of the research show that the most important future family issues in Iran are centered around values and value changes so that cultural policies on family consolidation should address the issues of family value and ethics.

کلیدواژه‌ها [English]

 • test english keyword
 1. آزاد ارمکی، تقی و حسن خادمی (‌‌1382)، «‌‌ترجیحات ارزشی دانش‌آموزان تهرانی»، نامه پژوهش فرهنگی، سال هشتم، ش 8.
 2. آزاد ارمکی، تقی و دیگران (1391)، هم‌خانگی، «پیدایش شکل‌های جدید خانواده در تهران»، جامعه‌پژوهی فرهنگی، دوره ‌‌3، ‌‌ش ‌‌1.
 3. آذر، عادل و حجت فرجی (1387)، علم مدیریت فازی، تهران: نشر کتاب مهربان نشر.
 4. اسفندیاری، سرور (1387)، «خانواده در هیاهوی دنیای مدرن» مجله پیوند، ش 351.
 5. اشتریان، کیومرث (1386)، سیاست‌گذاری عمومی در ایران، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
 6. اصغرپور، محمدجواد (1385)، تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 7. اصول و مبانی سیاست فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران، مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی (1363 - 1390) (1371)، تهران: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
 8. الوانی، سیدمهدی و فتاح شریف‌زاده (1387)، فرایند سیاست‌گذاری عمومی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
 9. آینده‌بان، «آینده‌پژوهی ایران» (۱۳۹۳)، نشریه آینده‌بان.
 10. باقری، شهلا (1391)، «ارزیابی برنامۀ پنجم توسعه و راهبردهایی برای بهبود فرایند نظام‌سازی در حوزه زنان و خانواده»، اندیشه‌های راهبردی، زن و خانواده، ج 2، تهران: پیام عدالت.‌‌
 11. بزرگی، حوریه (1393)، «بررسی چالش‌های سیاست‌گذاری فرهنگی ایران در شبکه پخش نمایش خانگی»، فصلنامه دین و سیاست فرهنگی، ش 1.
 12. بهشتی، احمد (1377)، خانواده در قرآن، قم: بوستان کتاب.
 13. جعفری‌نژاد، سیدابوالفضل (1389)، «پیدا و پنهان شبکه ماهواره‌ای (فارسی‌وان)»، ماه‌نامه پگاه حوزه، ش 277.
 14. حسین‌لی، رسول (1379)،اصول و مبانی سیاست فرهنگی در آسیا و آفریقا، تهران: انتشارات آن.
 15. حکمت‌نیا، حسن و میرنجف موسوی (1390)، کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر برنامه‌ریزی شهری و ناحیه‌ای، انتشارات علم نوین.‌‌
 16. دارابی، ‌‌سعداله و دیگران (زمستان 1393)، «اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سازگاری زناشویی»، پژوهش‌نامه مددکاری اجتماعی، دوره 1، ش 2.
 17. دانش‌فرد، ‌‌کرم‌اله (1393)، فرآیند خط‌مشی‌گذاری عمومی، تهران: انتشارات صفار.
 18. زیبایی‌نژاد، محمدرضا (1393)، تحلیلی بر مهم‌ترین مسائل زن و خانواده در ایران، قم: نشر مرکز تحقیقات زن و خانواده.
 19. سازمان ثبت احوال کشور، ‌‌http://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=4760
 20. سالاری‌فر، محمدرضا (1393)، ‌‌درآمدی بر نظام خانواده در اسلام، قم: مرکز نشر هاجر.‌‌
 21. سرایی، حسن و سجاد اجاقلو (1392 )، «مطالعه نسلی تغییر ارزش ازدواج در ایران »، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال پنجم، ش 4.
 22. سیف‌اللهی، سیف‌اله و آناهیتا رازقیان (‌‌1387)، «عوامل اجتماعی مؤثر بر هویت جنسیتی زنان در ایران(مطالعه موردی: تهران)»، پژوهش‌نامه علوم اجتماعی، سال دوم، ش سوم.‌‌
 23. شیخی، محمدتقی (۱۳۸۰)، جامعه‌شناسی زنان و خانواده، تهران: شرکت سهامی انتشار.
 24. فاضلی، نعمت‌الله و شیوا علینقیان (1391)، گونه‌شناسی الگوهای در حال ظهور زندگی خانوادگی در شهر تهران، تهران: ‌‌همایش زن و زندگی شهری.‌‌
 25. فاضلی، نعمت‌الله ‌‌و مرتضی قلیچ (1392)، نگرشی نو به سیاست فرهنگی، تهران: تیسا.
 26. قلی‌پور، ‌‌رحمت‌الله ‌‌و ابراهیم غلام‌پور آهنگر (1389)، فرآیند سیاست‌گذاری عمومی در ایران، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس.
 27. قلی‌پور، رحمت‌الله (1387)، تصمیم‌گیری سازمانی و خط‌مشی‌گذاری عمومی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).‌‌
 28. گروه پژوهشی آینده (بهار 1380)، «مسائل اجتماعی ایران از دیدگاه مردم تهران»، انتشار محدود، تهران: وزارت کشور.
 29. لستر، جیمز پی. و جی.آر. جوزف استوارت (1383)، فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی؛ رویکردی تکاملی، ترجمه: مجتبی طبری ‌‌و همکاران، تهران: ‌‌نشر ساوالان.
 30.  محسنی، منوچهر (1379)، مقدمات جامعه‌شناسی، تهران: نشر دوران.
 31. محمدی، بیوک (‌‌1393)، درآمدی بر روش تحقیق کیفی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 32. معتمدی، ‌‌سیدهادی (اسفند 1383)، دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور.
 33. معتمدی، ‌‌غلامحسین (‌‌دوشنبه 14 اسفند 1391)، «شناخت خانواده»، خبرآنلاین.‌‌
 34. موسوی میرکلائی، سیدعلی (1391)، «خانواده، شکاف نسلی و رسانه»، فصلنامه رسانه و خانواده، ‌‌ش 4.
 35. نجاتی حسینی، سیدمحمود و دیگران (‌‌1379)، مشارکت فرهنگی، تهران: ‌‌انتشارات آن.
 36. نوری، اعظم (1389)، «‌‌عوامل تحکیم و استحکام خانواده»، فصلنامه طهورا، ش 7.‌
 37. وحید، مجید (1383‌)، سیاست‌گذاری عمومی، تهران: میزان.
 38. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، «طرح سنجش و پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان»، زمستان 1381.

39. هاشمیان، سیدمحمدحسین (1387)، «بازخوانی دانش خط‌مشی‌گذاری در بستر پست‌ مدرنیسم: شکل‌گیری خط‌مشی در عصر ‌‌پست‌مدرن»، روش‌شناسی علوم انسانی، ش 56.‌‌

40. هاولت، مایکل و ام رامش (‌‌1394)، مطالعه خط‌مشی عمومی، ترجمه: عباس منوریان و ابراهیم گلشن، تهران: کتاب مهربان نشر.