نویسنده = انواری، محمدرضا
تعداد مقالات: 4
1. بنیان‌های نظری بازی‌های رایانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

محمد رضا انواری


2. عوامل ساختاری شکل‌گیری تظاهر در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

محمد رضا انواری


3. عوامل ساختاری شکل‌‌گیری تظاهر در ایران

دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، بهار 1397، صفحه 118-145

محمد رضا انواری


4. بنیان‌های نظری بازی‌های رایانه‌ای

دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، تابستان 1395، صفحه 115-142

محمدرضا انواری