نویسنده = فخر زارع، سید حسین
تعداد مقالات: 5
1. عدالت اجتماعی در قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

سیدحسین فخرزارع


2. نسبت فرد و جامعه در قرآن (با تأکید بر نظر علامه طباطبایی در تفسیر المیزان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

سیدحسین فخرزارع


5. جریان‌شناسی اجتماعی- سیاسی روحانیت

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 4-25

سید حسین فخر زارع