نویسنده = افروغ، عماد
تعداد مقالات: 4
1. واکاوی نسبت هویت سرزمینی و عناصر مشروعیت بخش اجتماعی در اندیشه سیاسی صفویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

ابراهیم توبه یانی؛ عماد افروغ؛ محسن الویری


2. تعامل فرهنگی مسجد و جامعه از منظر آموزه‌های دینی

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، پاییز 1397، صفحه 30-57

عماد افروغ؛ کریم خان‌محمدی؛ سیف‌اله قنبری‌نیک


4. دین و جامعه در چرخش زمانی معاصر؛ عصر بازگشت خدا

دوره 2، شماره 3 (پیاپی 7)، زمستان 1393، صفحه 2-31

عماد افروغ