نویسنده = خان‌محمدی، کریم
تعداد مقالات: 7
1. گفت‌وگوهای علمی بین‌المللی از منظر دیوید بوهم: مطالعه موردی نشست‌های علمی برونو لاتور در قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

کریم خان محمدی؛ احمد اولیایی


2. درآمدی بر مفهوم فلسفه «فرهنگ و ارتباطات»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1399

مدیر نشریه؛ کریم خان محمدی


3. اخلاق اسلامیِ حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی سایبر: (با تأکید بر واتس آپ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

کریم خان محمدی


4. بررسی انسان‌شناختی پدیده «خون‌بس» در منطقه صیدون خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

کریم خان محمدی؛ حکیمه احسانی


6. اخلاق اسلامیِ حریم‌ خصوصی در شبکه‌های اجتماعی سایبر: (با تأکید بر واتس‌آپ)

دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، پاییز 1395، صفحه 80-103

کریم خان محمدی؛ علی اکبر شاملی


7. درآمدی بر مفهوم فلسفۀ «فرهنگ و ارتباطات»

دوره 1، شماره 4، بهار 1393، صفحه 2-25

کریم خان محمدی