کلیدواژه‌ها = مهدویت
کارکرد مهدویت در ارائه الگوی سبک زندگی اسلامی

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، فروردین 1398، صفحه 7-33

10.22081/jiss.2019.67068

محمدرضا ضمیری؛ رحیم کارگر؛ محمود ملکی‌راد (نویسنده مسئول)


کارکرد اجتماعی اعتقاد به مهدویت

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، مهر 1396، صفحه 6-31

10.22081/jiss.2017.65110

محمود ملکی‌راد؛ مجتبی گودرزی


چگونگی جامعه‌پذیری مهدویت

دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، مهر 1395، صفحه 6-32

10.22081/jiss.2016.22414

محمود ملکی راد